Du är här

Läsdiplom

Vad är ett läsdiplom?

Avsikten med läsdiplom är att sporra eleverna att läsa, att väcka och upprätthålla intresset för läsning samt att eleverna får bekanta sig med litteratur av olika slag utgående från sin egen läskunnighetsgrad. Läxorna går lättare om man läser böcker. Läsning är roligt och nyttigt!

Hur får man ett läsdiplom?

Inom ramen för det nationella läsprojektet Läslust utarbetades en läsplan och en boklista för läsdiplom för Villa skola. Som grund användes läsdiplomet som utarbetats vid Kelviå bibliotek. Detta översattes till svenska och anpassades till finlandssvenska förhållanden. Böckerna till läsdiplomet väljs från en boklista bestående av sex olika kategorier samt en bok utanför listan. För att få ett läsdiplom ska man således läsa sammanlagt sju böcker under ett läsår. Efter att man har läst en bok gör man en liten uppgift som läraren godkänner. Uppgifterna finns på en särskild lista. På våren ordnas ett tillfälle då läsdiplomen delas ut som bevis på att man läst böcker och utfört uppgifter. Ett pris kan lottas ut  mellan alla deltagare.

Läsdiplommaterial

På den här sidan hittar du boklistor och anvisningar hur man får ett läsdiplom. Skriv gärna ut de sidor du behöver! Färdiga blanketter för bokpresentation, läsdiplomplan och –uppgifter får du också från biblioteket eller skolan.

Upp

Uppdaterad 13.5.2017 | Skicka respons | Skriv ut