Du är här

Digitalisering

Vill du spara dina gamla foto- och filmskatter i digital form?

I Karleby stadsbibliotek finns ett rum där du gratis kan använda digitaliseringsutrustning.

Spara VHS-kassetter, C-kassetter, vinylskivor och bilder i digital form

Vid digitaliseringspunkten kan du överföra material från VHS-kassetter till DVD-skivor eller material från C-kassetter till datorn, t.ex i MP3-format och spara på en cd-skiva. Dessutom finns det apparatur för att spara material från vinylskivor i digital form. Också bilder, diabilder och filmnegativ kan skannas till datorn.

Vid digitaliseringspunkten finns också en mikrofon, om du t.ex. vill skicka in en demo till en sångtävling. Med programmen som finns tillgängliga vid digitaliseringspunkten kan du redigera bilder, videor och ljud som du själv vill. Självbetjäning gäller för digitaliseringen, men naturligtvis hjälper personalen vid behov enligt eget kunnande.  

Obs! Adapter för VHS-kassetter finns ej.

Ta med egna skivor

Det här är utmärkt present- eller julklappsidé. Du kan spara oförglömliga bröllop, dop eller födelsedagar på dvd- eller cd-skivor. Ta bara med egna tomma dvd- eller cd-skivor (fås inte på biblioteket) och börja digitalisera. 

Bokningar

Du kan boka utrymmet 1-4 timmar åt gången.

Användarens ansvar

Det är förbjudet att ändra inställningarna på arbetsstationen och installera egna program. Om du tillfälligt sparar egna filer på arbetsstationen förutsätts att du också raderar filerna efter avslutat arbete. Biblioteket ansvarar inte för om kundens arbeten förstörs eller hamnar i fel händer eller om apparaturen förorsakar skador.

Kunden förbinder sig till att anmäla om fel och problem uppstår med apparaturen. Kunden förbinder sig till ersättning om avsiktlig skadegörelse på apparaturen förekommer under den reserverade tiden. Biblioteket ansvarar inte för skador som bibliotekets apparatur kan förorsaka åt tredje part.

Övrigt

Att digitalisera en VHS-kassett, C-kassett och en LP-skiva räcker lika länge som originalet, d.v.s. material som räcker en timme tar en timme att digitalisera. Köpvideon kan p.g.a. kopieringsskydd inte överföras till digital form. Endast två personer kan samtidigt befinna sig i rummet med digitaliseringsutrustningen.

Upp

Uppdaterad 18.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut