Du är här

Bibliotek och servicepunkter

Till Karleby stadsbibliotek hör förutom huvudbiblioteket i centrum även biblioteken i Björkhagen, Kelviå, Lochteå, Ullava kyrkby samt Rahkonen. Dessutom kör bokbussen runt i staden.

Bibliotekets verksamhet

Statistik för allmänna biblioteken i Finland från år 1999

Utvecklingsplan för bildningsväsendet 2018-2021

E-publikationer (pdf, endast på finska)

Samlingspolitik i Andersbiblioteken

Anders-kirjastokimpan henkilökunnan näkemyksiä Melinda-projektin pilotoinnista (2016) (264,9 kt)

Samlingspolitik i Andersbiblioteken

Utvecklingsplan för Björkhagens bibliotek

Samlingspolitik i Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek

Seniorer och biblioteksservicen i Karleby

Användning och utveckling av tjänster i Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek

Biblioteket med mänskliga mått - Karleby stadsbiblioteks strategi 2010-2020

Digitaliseringsplan del II

Digitaliseringsplan

Utredning om regionbibliotek i Mellersta Österbotten

Kunskapsström till lands och havs - områdesstrategi för biblioteken i Mellersta Österbotten


keski16.jpg 

Upp

Uppdaterad 9.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut