Olet tässä

Unelmien kirjasto -kysely 2019

9.7.2019

Maaliskuussa 2019 Kokkolan kaupunginkirjasto kysyi mielipiteitä siitä, miten kirjaston tiloja ja palveluja pitäisi kehittää. Kyselyyn vastasi 259 asiakasta. Kyselyyn pystyi vastaamaan kirjastossa paperilla tai sähköisesti kaupungin, kirjaston ja Anders-verkkokirjaston verkkosivuilla. Kysely toteutettiin myös joillakin koululuokilla.

Vastaajista suurin osa lainasi aikuisten kaunokirjallisuutta. Seuraavaksi eniten lainataan aikuisten tietokirjallisuutta sekä lasten ja nuorten tietokirjallisuutta. Nuorin kyselyyn vastaaja oli 9-vuotias ja vanhin 87-vuotias. Vastaajien keskiarvoikä on 30,7 vuotta. Mediaani on 18 vuotta.

”Kirjaston alakerta olisi kiva kokkolalaisten yhteisenä olohuoneena, yläkerrassa paikka rauhallisemmalle toiminnalle.”

Vastaajista joka kolmas toivoi kaunokirjallisuuden siirtyvän kirjaston toiseen kerrokseen. Kolme neljästä toivoi tietokirjallisuuden pysyvän toisessa kerroksessa. Sen sijaan mielipide musiikin sijoituspaikasta meni lähes tasan ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä.

Sanoma- ja aikakauslehtien, lasten ja nuorten osaston sekä saavutettavan aineiston toivottiin pysyvän kirjaston ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen toivottiin myös seuraavia toimintoja: varausten nouto, näyttelyt ja tapahtumat sekä erilaiset opastukset, neuvonta ja tiedotus.

Toiseen kerrokseen toivottiin hiljaisia työskentelytiloja sekä ryhmätyötiloja. Kyselyn vastausten perusteella tietokoneita ja internetiä toivottiin voitavan käyttää sekä kirjaston ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Samoin tulostus, kopiointi ja skannaus pitäisi olla mahdollista molemmissa kerroksissa.

”Tärkeintä on, että kirjasto säilyy hiljaisena paikkana, eli ei äänekkäitä toimintoja.”

Yli puolet kyselyyn vastanneista eli 136 vastajaa oli vastannut myös avoimeen kysymykseen ”Mitä uusia palveluja toivot kirjastoon?” Useimmissa vastauksissa kirjastoon toivottiin oleskelupaikkoja lukemiseen ja lehtien selailuun, esimerkiksi pehmeitä ja viihtyisiä sohvia ja nojatuoleja. Näiden lisäksi toivottiin hiljaisia opiskelupaikkoja, joissa olisi pöytätilaa ja pistorasioita. Myös sähköpöytiä toivottiin. Vastanneet mainitsivat myös erikokoiset ryhmätyö- ja kokoontumistilat sekä vuokrattavat tilat.

Kirjaston opasteita ja ohjeita toivottiin selkeämmiksi ja aukioloaikoja pidemmiksi. Myös kahvilaa toivottiin kirjastoon. Uusia lainattavia laitteita haluttiin: ompelukoneita, saumureita, työkaluja ja urheiluvälineitä. Myös lisää konsertteja ja näyttelyitä sekä kirjailija-, taiteilija- ja muusikkovierailuja toivottiin.

”Kirjaston pitää olla rento, leppoisa ajanviettopaikka, jonne on matala kynnys tulla. Perheitä, lapsia, nuoria pitää kannustaa tulemaan kirjastoon ja se onnistuu tekemällä siitä paikan, joka kuuluu kaikille!”


Päivitetty 9.7.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta