Du är här

Läs och kommunicera på olika sätt

29.9.2017

Det finns olika sätt att läsa och kommunicera. Inget är mer riktigt än något annat. Biblioteket vill slå ett slag för din rätt att välja det sätt som passar dig bäst.

Den första veckan i oktober 2-8.10 uppmärksammar vi de talhandikappades vecka och den europeiska dyslexiveckan.  Måndag 2.10 kl. 13-15 presenteras olika tjänster för specialgrupper, bl.a. Datero, och Kommunikaatio ILO.

Vad hjälper en långsam läsare och skrivare?

Datero förevisar olika hjälpmedel för läsning och skrivning. Vid tillfället kan du till exempel prova Taikofonen – en dyna som vibrerar när du lyssnar på musik eller ljudböcker och på så sätt förstärker ljudupplevelsen.

Kommunikationshandledaren Henna Sillanpää från Kommunikaatio ILO informerar om talhandikapp, tolkningstjänster och kommunikationshandledning.

Dessutom kan du bekanta dig med Papunets tjänster, bibliotekets egen äppelhylla samt bläddra i nya lättlästa böcker för barn- och ungdomar. Bibliotekets 3D-printer skriver ut olika penngrepp.

Celias tjänster för barn och unga med lässvårigheter

Måndag 2.10 kl. 15 i Hongell-salen berättar Marjo-Sisko Paloneva från Datero om vilka tjänster Celia kan erbjuda barn och unga med lässvårigheter. Vid tillfället kan du bekanta dig med ljudböcker på Celianet och Trio-böcker. Nya Celiakunder kan registrera sig på biblioteket tisdag 10.10 kl. 10-15 utan tidsreservation.

Teckenstöd med Sandra Westerholm

Teckenstödshandledaren Sandra Westerholm från Sibbo håller två skolningstillfällen vid biblioteket onsdag 11.10 - klockan 14 för daghemspersonal och klockan 17.30 för föräldrar och övriga. Anmälan till Luckan karleby.luckan@kulturosterbotten.fi eller tfn 050-347 05 27.

Uppdaterad 29.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut