Du är här

Hembygdsmaterial

Hembygdssamlingen Chydenica

Hembygdssamlingen Chydenica består av olika typer av material. I samlingen ingår skön- och facklitteratur, material utgivna på författarnas egna förlag, Mellersta Österbottens Präntarnas rf produktion, tidskrifter samt musikmaterial. I huvudsak anskaffas material som berör Karleby. Material som behandlar övriga Mellersta Österbotten anskaffas i urval.

Släktforskarna använder mikrofilmer av kyrkoarkiv och annat material. Tidningar utgivna i nejden finns som mikrofilm.

Chydenicaförfattare : Finländska författare landskapsvis

Mellersta Österbottens landskapsförfattare är personer som är födda i Mellersta Österbotten och som dessutom varit bosatt här en stor del av livet.

Vår hembygd Karleby

I databasen Vår hembygd Karleby hittar du referenser på böcker, tidningsartiklar, www-sidor, videor och inspelningar som berättar om Karlebys historia, invånare, byggnader, service, näringsliv, kultur m.m. Databasen innehåller för tillfället material från år 1977, 1989-91 och 2002-04.

Annikki Wiirilinnas tidningsartiklar- Karlebys historia

De flesta av Annikki Wiirilinnas tidningsartiklar har publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa och Kokkola under åren 1960 - 1991. Dessutom finns det några artiklar, som har publicerats i Österbottningen, Ilkka och Keskisuomalainen. WWW-dokumenten innehåller tidningsartikelns text utan pressfotografier och teckningar. I slutet av artiklarna finns bildtexten.

Erik Henrik Holms handskrifter

Kyrkoherden i Kelviå Erik Henrik Holms (1784-1856) handskrifter finns i digitaliserad form. Handskrifterna tillhör Gamlakarleby Högre Elementärskolans boksamling.

Erik Fordell

Erik Fordell (1917–81) var tonsättare, pianist och dirigent i Mellersta Österbotten. Hans produktion domineras av stora orkesterverk, konserter och symfonier.

År 1970 testamenterade Erik Fordell tillsammans med sin hustru Anna-Lisa Fordell sina samlingar av litteratur, korrespondens, noter, manuskript samt grammofonskivor till stadsbiblioteket i Karleby.

Upp

Uppdaterad 30.12.2017 | Skicka respons | Skriv ut