Du är här

Erik Henrik Holms handskrifter

Karleby stadsbibliotek har med stöd av Undervisningsministeriet digitaliserat handskrifter av Erik Henrik Holm. Handskrifterna finns i Gamlakarleby Högre Elementärskolans boksamling. Erik Henrik Holm (1784-1856) var bl.a. kyrkoherde  och prost i Kelviå. Han föddes i Lappfjärd, blev student i Åbo år1804 och prästvigdes år 1808.

De digitaliserade handskrifterna av Holm är indelade enligt ämne i fem grupper

  • Holms anteckningar från studietiden m.m.

  • äldre religiösa texter,

  • religiösa skrifter,

  • skrifter om litteratur samt

  • övriga enskilda verk.

Några verk ur varje grupp valdes ut för att digitaliseras. Antalet sidor, materialets skick och betydelse samt innehållet påverkade urvalet. Materialet är i huvudsak från 1800-talets början.

Texterna är i PDF-format och för att kunna läsa dem behövs Adobe Acrobat Reader, vilket kan laddas ner gratis från Adobes webbsidor.

---------------------------------

I Studietidens (1804-1808) anteckningar m.m.
II Äldre religiösa texterIII Religiösa skrifterIV Skrifter om litteraturV Övriga enskilda verkUpp

Uppdaterad 26.7.2017 | Skicka respons | Skriv ut