Du är här

Reservering av material

Både material som är utlånat och som finns i hyllan kan reserveras.

Reserveringen kan inlämnas till bibliotekspersonalen vid alla servicepunkter. Du kan även reservera material via webbiblioteket Anders, där du behöver bibliotekskortets nummersserie samt ett fyrsiffrigt lösenord. Lösenordet får du genom att besöka biblioteket, där du bör visa upp identitetsbevis. Lösenord ges inte per telefon eller e-post.  

Vi meddelar dig per post, e-post eller textmeddelande när du kan hämta det material du reserverat. Du kan själv välja på vilket sätt du vill ha meddelandet. Du väljer antingen i Anders-webbibliotek (mina uppgifter) eller i biblioteket när du reserverar materialet. På meddelandet framgår hur länge materialet hålls reserverat för dig. Vi meddelar inte om material som reserverats i bokbussen utan dessa hålls reserverade i ungefär en vecka.  

Reserverat material hämtas från den servicepunkt som nämns i ankomstmeddelandet. I allmänhet hämtas reserverat material samt fjärrlån från låneexpeditionens utlåningsdisk. Musikmaterial hämtas från musikavdelningen och tidskrifter från tidningsläsesalen. 

Upp

Uppdaterad 18.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut