Du är här

Avgifter och instruktioner

Karleby stadsbibliotek  erbjuder fri tillgång till böcker, dagstidningar, tidskrifter, av-material, databaser och internetförbindelser. Personalen bistår vid informationssökningen och ger biblioteksintroduktion.

Användningen av biblioteket regleras av lånereglerna. Du får  lånerätt och ett bibliotekskort där du förbinder dig att följa bibliotekets låneregler. Bibliotekskortet är personligt. Låntagaren ansvarar för det material som lånats på hans/hennes lånekort.

Lånat material måste lämnas tillbaka till biblioteket senast på lånets förfallodag under bibliotekets öppettider. Förseningsavgiften börjar räknas den första dagen efter lånets förfallodag. Kontakta biblioteket ifall du tycker att det är oklarheter i våra påminnelsekort. Tillsammans reder vi upp dem!

Du kan reservera material som är utlånat. Reserveringen kan göras via Anders-webbibliotek eller på biblioteket. Vi meddelar dig per post, e-post eller textmeddelande när du kan hämta det material du reserverat.

Om av-media som lånats på biblioteket skadar kundens apparater är biblioteket inte skyldigt att ersätta skadan.

ATT VISTAS I BIBLIOTEKET

Bibliotekets utrymmen är öppna för alla förutsatt att man inte stör bibliotekets verksamhet eller övriga kunder. Biblioteket har rätt att be personer som uppför sig störande att avlägsna sig från biblioteket.

Upp

Uppdaterad 9.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut