Du är här

Utställnings- och möteslokaler

Reservering av bibliotekets utrymmen: huvudbibliotekets vaktmästare, tfn. 040 8065127 eller på bifogad blankett.

Uthyrning av utrymmen förutsätter att evenemanget inte förorsakar olägenheter för verksamheten,  inte äventyrar säkerheten för kunder och personal samt att evenemanget stöder den kulturella uppgift som anges i bibliotekslagen. Enligt kulturväsendets verksamhetsstadga har biblioteksdirektören rätt att besluta om vem som får hyra bibliotekets utrymmen för möten, evenemang och utställningar.

Läsesällskapets rum

Läsesällskapets rum är beläget i bibliotekets 1:a våning. Läsesällskapets rum är ett mötesrum för ca 20 personer. Hyran är 15,00 € per timme eller 60,00 € per dag.

Läsesällskapet i Gamlakarleby grundades i juni år 1800 och innehåller en bred litteratursamling från 1800-talet.

Hongellsalen

Hongellsalen är beläget på bibliotekets 1:a våning. Den är en föreläsningssal för ca 50 personer. I salen finns dataprojektor, dator, dokumentkamera samt apparatur för ljud- och bildåtergivning.

Hyran är 25,00 € per timme eller 100,00 € per dag.

OBS! Vår apparatur återger inte alla dokument. Testa innan du gör en reservering!

Hongellsalen är benämnd efter Annie Hongell som verkade som bibliotekarie med befattningen som bisyssla åren 1909 - 1949.

Utställningsutrymmen

Utställningsutrymmen finns både på 1:a och 2:a våningen. På 1:a våningen finns bibliotekets torg och på 2:a våningen finns ett utställningsbord. 18 skärmar och 5 vitriner finns till förfogande. Utställningsutrymmen är avgiftsfria. En ny egen utställningstid kan reserveras först när den föregående egna tiden har nyttjats.

Bibliotekets personal deltar inte i uppmonteringen av utställningarna utan utställaren ansvarar själv för upp- och nedmontering av utställningen. Affischer och broschyrer som behövs i samband med utställningen ombesörjs av utställaren. Utställaren ansvarar också för annonsering. Bibliotekspersonalen kan hjälpa till med att översätta korta finska och svenska texter men texterna bör då skickas till biblioteket för översättning minst en vecka före öppnandet av utställningen.

Biblioteket ansvarar inte för försvunna eller skadade verk i samband med utställningen. Utställaren sköter själv om försäkring av utställningen. Utställaren ansvarar också för upphovsrättsliga frågor.

En utställning som sätts upp i biblioteket bör vara enligt god smak och stöda bibliotekets kulturella uppgift samt etiskt, kvalitativt och tekniskt förverkligat svara mot de allmänna krav som kan ställas på utställningar i offentliga lokaler. Biblioteket tar inte emot religiösa, politiska eller kommersiella reklam- eller försäljningsutställningar. Biblioteksdirektören har rätt att på basen av ansökningarna välja utställningar till bibliotekets utrymmen. Vid behov kan biblioteksdirektören kräva att få se verken på förhand.

Upp

Uppdaterad 17.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut