Olet tässä

Kulttuuripalveluja erityisryhmille

Kokkolan kaupunki järjestää yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa monipuolista kulttuuritarjontaa kaupungin asukkaille ja vieraille. Kaupungin kulttuuripalvelujen erityis-kohderyhminä ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet ja muut erityisryhmät joilla saattaa olla vaikeuksia kulttuuripalvelujen tavoittamisessa.

Lapsille ja nuorille kaupunki järjestää eri taiteisiin tutustumista niin varhaiskasvatuksen yksiköissä kuin kouluissakin. Lisäksi perheille tarjotaan kulttuurisia vapaa-ajanharrastuksia eri puolilla kaupunkia. Lastenkulttuurin suuri vuosittainen tapahtuma-kokonaisuus on Loistavaa! – Strålande! -kulttuuriviikot aina marraskuussa.  Kokkolan kulttuuritarjontaa kannattaa seurata tapahtumakalenterista.

Kokkolan kaupunki kannustaa paikallisia yhdistyksiä ja ryhmiä vierailemaan omilla kulttuuriohjelmillaan kaupungin alueella toimivissa palvelutaloissa ja muissa vastaavissa vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä, joiden asukkailla on muutoin vaikea päästä kulttuuritilaisuuksiin. Tämän sivun oikeassa palstassa on liitteenä lomake, jonka täyttämällä ja palauttamalla voi palveluyksiköissä vieraileva yhdistys tai esiintyjäryhmä saada korvauksen esiintymisestään.

Kokkolan kaupunki pitää yhdessä Suomen Punaisen Ristin Kokkolan osaston kanssa yllä Kulttuuriystävätoimintaa. Mikäli sinulla on jostakin syystä vaikeuksia päästä haluamiisi kulttuuritilaisuuksiin tai et tule yksin lähteneeksi, on sinulla mahdollisuus tilata maksuton Kulttuuriystävä saattajaksesi tilaisuuteen. Kulttuuriystäväpalvelun yhteystiedot löydät tämän sivun oikeassa palstassa olevasta linkistä.

Kokkolan kaupunki tarjoaa vaikeavammaisille asukkailleen mahdollisuuden vapaa-ajan korttiin. Vaikeavammaisten vapaa-ajankorttia voi hakea henkilö, joka ei pysty osallistumaan esimerkiksi kulttuuri- tai liikuntatapahtumiin ilman saattajaa. Vaikeavammaisten vapaa-ajankortti oikeuttaa vammaisen henkilön mukana kulkevan saattajan maksutta niihin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, jotka on merkitty vapaa-ajankorttiin. Vaikeavammaisten vapaa-ajankortin hakulomakkeen löydät tämän sivun oikeasta palstasta.

Sivun alkuun