Du är här

Kulturtjänster för specialgrupper

Karleby stad ordnar tillsammans med andra lokala aktörer mångsidigt kulturprogram för stadens invånare och besökare.  Kulturtjänster vill erbjuda speciellt barn, ungdomar och seniorer samt andra specialgrupper, vilka kan ha svårt att delta, möjligheter att ta del av stadens kulturutbud.

Staden ordnar barn och unga möjligheter att bekanta sig med olika konstformer både i skolor och i enheter för småbarnspedagogik. Dessutom erbjuds familjer olika kulturella fritidsaktiviteter på olika håll i staden. Varje år i november arrangeras barnkulturevenemanget Strålande! Loistavaa! kulturveckor för barn och unga. Ifall du vill veta mera om kulturevenemang i Karleby hittar du dem i Karlebys evenemangskalendern och i Facebook kultur Karleby.

Karleby stad uppmuntrar lokala föreningar och grupper att besöka olika vårdhem och äldreboende samt handikappserviceenheter med kulturprogram eftersom de inneboende ofta har svårt att delta i kulturevenemang utanför enheten. Genom att returnera blanketten i högra spalten på denna sida kan grupp eller förening få ersättning för sitt uppträdande.

Karleby stad stödjer Finlands Röda Kors Karleby avdelningens vänverksamhet. Avdelningen förmedlar också kulturvänner. Om du av någon orsak har problem med att delta i kulturevenemang eller om du inte vill delta ensam, kan du besöka evenemanget tillsammans med en kulturvän. Mera om kulturvänverksamhet och kontaktuppgifter hittar du i länken som finns i högra spalten på denna sida.

Gravt handikappade personer som inte kan delta exempelvis i kultur- eller idrottsevenemang utan ledsagare, kan skaffa sig EU:s Funktionshinderkort som beviljas av FPA. Genom att uppvisa kortet kan en gravt handikappad person ta med en ledsagare gratis till stadens olika kultur- och idrottsevenemang. Mera information om inträdesförmånen med EU:s Funktionshinderkort ger Soites handikapptjänster och Karleby stads bildningscentral.Upp

Uppdaterad 5.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut