Du är här

Bildkonst och hantverk

För dig som är intresserad av bildkonst och hantverk erbjuds såväl konstutställningar som mångsidig utbildning inom den visuella branschen.

Utställningar
K.H. Renlunds museums utställningsverksamhet i Rooska gården (Långbrogatan 39). Kommerserådet Karl Herman Renlund donerade en konstsamling med ett femtiotal verk från den finska konstens guldperiod från sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Denna samling utgör grunden för konstutställning. På Rooska gården finns också många verk av konstnären, professor Veikko Vionoja (1909-2001).

Förutom Rooska gården har K.H. Renlunds museum också en utställningshall vid Långbrogatan 26-28 där varierande konstutställningar visas upp. Mera information om K.H. Renlunds konstsamling och museets utställningar finns på museets webbsidor.

Konstnären Veikko Vionojas sommarhus finns i Ullava ca 60 km från Karleby centrum. Man kan bekanta sig med Vionojas konst i Taide-Vionoja som har öppet under sommaren. Taide-Vionoja upprätthålls av Vionoja-stiftelsen.

Galleri Sundets Pärla (Borgmästargatan 2) som drivs av Gamlakarleby Bildkonstförening ordnar utställningar med lokala konstnärer.

Varierande konstutställningar ordnas också regelbundet i Karleby stadshus (Salutorget 5) och Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3), Mera information om utställningar i staden hittar du i  Karlebys evenemangskalender och utställningskalender

Bildkonstundervisning
Bildkonstundervisning ordnas av Karlebynejdens institut, Bildkonstskolan för barn och unga. Mera information om bildkonstundervisning hittar du på undervisningsplatsernas hemsidor under länkarna

Bildkonstföreningar
Information om bildkonstföreningar hittar du  i eViljo föreningsregister.

Hantverk
TAITO Keski-Pohjanmaa rf främjar hantverkskunskaperna och -intresset i nejden genom att ge råd, hålla kurser, förmedla konst- och handslöjdsprodukter och ordna utställningar och evenemang. Information om kurser och annan verksamhet finns under TAITO Keski-Pohjanmaa länken.

Upp

Uppdaterad 30.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut