Du är här

Tilläggsuppgifterna om kulturtjänsterna

Vill du veta mera om Karleby stads kulturtjänster och kulturella fritidsaktiviteter kan du kontakta stadens kulturbyrå som finns på Strandgatan 16. Öppethållningstider är vardagar mellan kl 8:30 och 15:00. Dessutom betjänar vi enligt separat tidtabell också i Kelviå och Lochteå kommundelskontorer. Ullava kommundelskontor betjänar kunder också i kulturella frågor. Välkommen!

Besöksadress:
Stadshuset
Salutorget 5
Karleby

Postadress:
Karleby stads kulturtjänster
PB 43
67101 Karleby

Personalen:
Sampo Purontaus, kulturdirektör
Kirsi Hänninen, kultursekreterare
Berit Store, kulturinstruktör

Telefon:
Se numren från Kontaktinformation på högra sidan

e-post:
förnamn.efternamn(at)kokkola.fiUpp

Uppdaterad 6.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut