Olet tässä

Opettava museo

Museopedagogia tai museo-opetus, jotka useimmiten käsitetään synonyymeiksi, on laajasti ottaen museon harjoittamaa viestintää, jolla on tietoinen opetuksellinen päämäärä. Pedagoginen näkökulma on tärkeä niin näyttelyiden suunnittelussa ja toteuttamisessa kuin erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Kyse on aina vuorovaikutuksesta museon ja valitun kohderyhmän välillä. K.H.Renlundin museon asiakasryhmät vaihtelevat vauvasta vaariin ja päiväkodista firmaan.

Museopedagogisen toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Niinpä museo pyrkii tarjoamaan yhteistyökumppaniensa kanssa monipuolista ohjelmaa kouluille ja päivähoidolle. Tarjolla on näyttelyvierailujen lisäksi eri-ikäisille suunnattua toiminnallista pajatoimintaa ympäri vuoden.

Museopedagogian pohjana on oletus lapsista ja nuorista erilaisina oppijoina ja omien oppimiskokemustensa ja elämystensä rakentajina. Tavoitteena on, että museovierailuista muodostuu täysipainoisia oppimiskokonaisuuksia.  Tavoitteena on, että museokäynti sopii hyvin opetussuunnitelmien sisältöihin ja on mielekäs ja kiinnostava lapsille ja nuorille.Sivun alkuun

Päivitetty 10.1.2020 | Tulosta