Du är här

Ett undervisande museum

Museipedagogik är information som museet ger i undervisningsändamål. Den pedagogiska synpunkten är viktig både vid planering och förverkligande av utställningar samt vi arrangerandet av olika evenemang. Det är alltid fråga om en växelverkan mellan museet och målgruppen. Både unga och gamla, daghem och företag besöker K.H.Renlunds museum. 

Barn och ungdom är museipedagogikens främsta målgrupp. Museet försöker tillsammans med sina samarbetspartners erbjuda ett mångsidigt program för skolor och dagvård. Utöver utställningsbesök erbjuds också praktiska verkstäder åt olika åldrar året runt.

Grunden för museipedagogin är förmodandet att barn och unga själva skapar sina läroerfarenheter och livsupplevelser. Vi strävar, att museebesöken blir till ypperliga lärohelheter,där den vetenskapliga sidan möter den konstnärliga och funktionella sidan. Vi strävar även till att museebesöken blir en naturlig del av skolornas läroplaner så att besöken känns både meningsfulla och intressanta för barn och unga. 

Upp

Uppdaterad 4.12.2017 | Skriv ut