Olet tässä

Taide boxissa -hanke


Taide boxissa -hankkeessa saatu palaute kertoo taiteen tuovan iloa, helpotusta sekä uusia ajatuksia potilaiden ja sairaalahenkilökunnan arkeen.

Kaupungintalo.jpg

K.H. Renlundin museon hallinnoimassa Taide boxissa -hankkeessa on kerätty yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa palautetta Elämää Tuohelassa -näyttelystä sekä taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Elämää Tuohelassa -näyttely on ensimmäinen Taide boxissa -hankkeessa tuotetuista näyttelyistä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan laboratorion aulassa on esillä arkkiatri ja ITE-taiteilija Risto Pelkosen pieniä kaarnaveistoksia.

Palautteissa sekä tutkimushaastatteluissa korostuu näkemys siitä, että taide-elämykset tuovat esimerkiksi helpotusta jännittäviin toimenpiteisiin sairaalassa. Lisäksi Elämää Tuohelassa -näyttelyn esillepano taideboxeissa on koettu tuovan hyviä keskustelun aiheita odotussalitilanteissa. Boxikonsepti on myös palautteen mukaan pysäyttänyt käytävällä paneutumaan teokseen, -sen ohi ei kävele yhtä helposti kuin vaikkapa maalauksen.

Palaute- ja tutkimushaastatteluaineistossa nousee esille myös työntekijöiden näkemykset taiteesta sairaalassa sekä yleisesti julkisissa tiloissa. Työntekijäpalautteissa näkyy esimerkiksi toive siitä, että taidetta on esillä myös sairaalaympäristöissä. Taide nähdään jopa niin tärkeänä, että toivotaan erityistä vastuuhenkilöä pitämään huolta siitä, että taidetta ja taide-elämyksiä olisi esillä sairaalan eri osissa. Toisaalta palautteista käy ilmi, että taiteen merkitystä ja roolia omassa työssä on myös vaikea soveltaa.

Taide boxissa -hankkeen aikana kerättyä palauteaineistoa tullaan käyttämään hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa sekä esimerkiksi jatkohankkeen työstämisessä.

Kyselyyn voi käydä vastaamassa laboratoriossa tai sitten Soiten internetsivujen kautta.

Anna palautetta Elämää Tuohelassa -näyttelystä!

Kokkolassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan laboratorion aulassa olevasta Taide boxissa -hankkeenensimmäisestä näyttelystä toivotaan palautetta. Kyselyyn voi käydä vastamaassa joko paikan päällä laboratoriossa tai sitten alla olevan linkin kautta. Kyselyn voi täyttää täysin anonyymisti ja vastauksia
käytetään mm. hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa sekä tulevien Taide boxissa -hankkeen näyttelyitä suunniteltaessa.

Anna palautetta tästä!

tervetuloa -boxi.jpg

TAIDE BOXISSA - hankkeessa on kyse taiteen uusista esittämismuodoista ja saavutettavuudesta. Hankkeessa visuaalista taidetta tuodaan ihmisten arjen keskelle paikkoihin, joissa museot eivät operoi, kuten esimerkiksi kulttuurilaitosten, koulujen, hoitolaitosten ja virastojen yleisissä tiloissa. Tavoitteena on tuottaa siirrettävä ja monistettavissa oleva toimintamalli, joka panee ajattelemaan uudella tavalla taiteen julkisen käytön tapoja.

Voimasanoina hankkeessa ovat yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja kaikkien oikeus taiteeseen.
Hankkeen aikana on rakennettu taideboxien prototyypit, jotka tarjoavat liikuteltavan ja muuntautumiskykyisen esitystavan. Prototyyppien pohjalta hankkeessa käytetyt boxit on toteuttanut Kokkolalainen Aaltopuu -yritys.

Taide boxissa- hanke on toistaiseksi testaamaton museokentän kokeilu ja boxien suunnittelu on tehty yhteistyössä kansainvälisesti toimivan arkkitehtuuritoimiston, Casagrande Laboratoryn kanssa. Taideboxien sisällöt rakentuvat K.H.Renlundin museon- Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kokoelmien pohjalta. Kokoelmat sisältävät toista tuhatta naiviin -, outsider- ja ITE-taiteen teosta.

Hankkeessa tuotetaan boxeihin ”ihmisenkokoisia” näyttelyitä eri kohderyhmien nähtäväksi. Taide boxissa -hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat he, jotka elämäntilanteensa tai rajallisen pääsynsä johdosta eivät tavoita perinteisiä taiteen esittämisen tapoja. Näitä ovat mm. vankiloiden, suljettujen laitosten tai erityishoitolaitosten asukkaat, erityisryhmät, heidän hoitohenkilökuntansa ja asiakkaiden omaiset. Kohteiksi soveltuu myös esimerkiksi hoitolaitokset, asemat, kulttuurikeskukset, konserttisalit, koulut, seurakuntakodit ja muita isoja julkisia tiloja, joissa vierailee vaihtelevia kohderyhmiä päivittäin.

Valtakunnallista Taide boxissa –hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toteutus K.H.Renlundin museo.

     Soite.jpg

         opetus.jpg

        Kpliittologo.jpg

        khrmlogo.jpg

            

Sivun alkuun

Päivitetty 16.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta