Olet tässä

ERITYISTAIDE

Erityistaiteella tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien kuvataidetoimintaa. Se on avustettua ja taideammattilaisten ohjaamaa taidetyöskentelyä, jossa ovat edustettuina eri työmenetelmät tekniikoista mediataiteeseen.

Kansainvälisen outsider-taiteen kenttään lukeutuvan ITE- taiteen ideologia sisältää ajatuksen ihmisten tasavertaisuudesta paitsi taiteen vastaanottajina, myös taiteen tekijöinä. Niinpä  K.H.Renlundin museossa toimivan ITE-museon tavoitteena on tarjota visuaalisiin taiteisiin suuntautuneille kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville mahdollisuus tasa-arvoiseen taidetoimintaan. Tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten hyvinvointia ja omanarvontuntoa taiteen avulla sekä parantaa heidän elämänlaatuaan ja mahdollisuuksiaan tavoitteelliseen ja luovaan taiteelliseen toimintaan Kokkolassa.

Hankkeita

Museo toteutti erityistaidepajatyöskentelyä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan opiston kanssa  keväällä 2013 ja syksyllä yhteistyöhön tulivat mukaan myös Kokkolan kaupungin toimintakeskukset Duuni ja Kompassi. Hanketta toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen avustuksilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti erityistaidetoimintaa Kokkolassa myös vuosina 2014–2015. Erihyvä-hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa erityistaidetoiminta osaksi työtoiminnan rakenteita sekä yleisen tietoisuuden ja keskustelun lisääminen erityistaiteesta.

Hankkeen aikana annettiin opetusta ja työpajaohjausta Kälviällä ja Kokkolassa. Loppuhuipennuksena järjestettiin Valon kuiskaus! –niminen pop-up-näyttely Museokorttelissa sijaitsevaan Taideleipomoon. Näyttelyssä tutkittiin valoja ja varjoja ja se oli esillä tammikuun loppuun 2016. Näyttelytyöpaja toteutettiin yhteistyössä hankkeen toimijatahojen eli Keski-Pohjanmaan opiston Virtasten sekä toimintakeskus Kompassin ja Duunin taiteilijoiden kanssa.

Erityistaide on toteutettujen projektien tuloksena saanut tukevan jalansijan Kokkolan alueella. Keski-Pohjanmaan kansanopiston elämänhallintataitoihin keskittyneen Virtaset-ryhmän opinnoissa taide on tärkeänä sisältönä. Opistolla alkoi keväällä 2016 uusi, 60 vuotta täyttäneille erityistä tukea tarvitseville tarkoitettu toimintaryhmä, SenioriVirtaset.

Museo jatkaa työtä erityistaiteen aseman vakiinnuttamiseksi Kokkolassa tekemällä yhteistyötä valtakunnallisen erityistaiteen edunvalvojan Kettukin kanssa.


Sivun alkuun