Du är här

                                       AKTUELLT

KREATIVITETENS LOTT, ITE & CO
13.2–26.4.2020 
ITE Museum, Långbrogatan 28

ITE Kohtalona luovuus julisteet-1.jpg

   

NORDIC OUTSIDER CRAFT
13.2–29.3.2020
Rooska gården, Långbrogatan 39

Pehmeetä touhua juliste web-suomi.jpg


               Museet i Karleby får betydande internationella                                                         samlingsdonationer

De nuvarande sk. ITE-konstsamlingarna, dvs. samlingarna för finsk nutida folkkonst, kommer under de närmaste åren att signifikant utökas med internationella samlingar, totalt nästan 1000 konstverk. Donationerna breddar museets samlingsprofil från ett nationellt till ett internationellt museum för naiv- och outsiderkonst. Finsk nutida folkkonst har en central roll i K.H.Renlunds museums verksamhet.

Josef Wittlich_Germany_web.jpg
Josef Wittlich, Germany. Zimmer collection


Zimmer-samlingen

Werner och Elke Zimmer var tidigare verksamma inom reklambranschen. År 1970 grundade de ett galleri för naiv konst i Düsseldorf. Galleriet, som bär grundarnas namn, har varit ett av de ledande och mest kända gallerierna inom sin bransch. Då galleriverksamheten slutar donerar de en del av sin samling till Karleby. Donationen omfattar ca 300 verk, varav största delen är målningar samt ett tjugotal skulpturer. 

Samlingen innehåller verk av mellaneuropeiska klassiker inom naiv- och outsiderkonst, såsom Erich Bödeker, Minna Ennulat, Max Raffler och Josef Wittlich. En betydande del av samlingen utgörs av östeuropeiska konstnärers verk såsom Nikifor och Ondrej Šteberl samt konstnärer från forna Jugoslavien såsom bl.a. Ivan Generalić, Ivan Rabuzin och Franjo Klopotan. Zimmers donation överförs till Karleby i oktober 2018.


Philippe Saxers samling

Den schweitziske outsiderkonstsamlaren Max Ammann administrerar Philippe Saxer-samlingen, som han vill donera till museer som är verksamma inom branschen. Philippe Saxer (1965–2013) arbetade i det psykiatriska sjukhuset i Waldau, där han var patient. Han efterlämnade ett omfattande konstnärligt arv bestående av flera tusen målningar och teckningar.  Donationen som Karleby får ta emot består av ca 50 teckningar. Saxers verk har varit utställda i tiotals utställningar i bl.a. Museum in Lagerhaus i St. Gallen, i Japan, Kina, Indien, Tyskland, Frankrike, Holland och Finland. Konstverken kommer till museet i oktober 2018.


Dietz Mertin-samlingen

Dietz Mertins samling omfattar ca 500 naiv- och outsiderkonstverk. Mertin arbetade med internationell ekonomiförvaltning i bl.a. New York och Brasilien innan han återvände till Tyskland.  Han började samla konst utan någon särskild samlingspolicy utgående från det han tyckte om, nämligen det naiva formspråket. Under familjens resor kunde han, driven av passion för konsten, leta efter konstnärer i obygden och oftast belönades sökandet och samlingen utökades.

Mertins samling består av högklassig internationell folkkonst i form av träskulpturer från bl.a. Syd-Amerika och Afrika och votivtavlor från 1600–1700-talen. Därtill innehåller den flera verk av framstående outsiderkonstnärer såsom polska Nikifor, tyska Wölfli, Trillhase, Emma Stern, Schröder-Sonnenstern, brasilianska Chico da Silva, franska Bauchant samt haitiska Liataud. Mertins samling överförs till Karleby som testamentesdonation.  


Ny internationell profil

K.H.Renlunds museum, som hittills fokuserat på finsk nutida folkkonst, får i och med donationerna en internationell profil. Det innebär att tyngdpunkten innehållsmässigt riktas mot det internationella naiv- och outsiderkonstfältet med dess fenomen och konstnärer. 

Verksamheten inom inhemsk nutida folkkonst inleddes i Kaustby 2001 som ett resultat av den kartläggning av nutida folkkonst som Landsbygdens bildnings- och kulturförbund gjorde.  Verksamheten överfördes till och blev en del av K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum 2009. Museet har ett public-private-partnership samarbete med Landsbygdens bildnings- och kulturförbund.

Tack vare Landsbygdens bildnings- och kulturförbunds kartläggning har fenomenet finsk nutida folkkonst uppstått. Under åren har hundratals nutida folkkonstnärer på olika håll i Finland fått erkännande och deras konstverk har visats i utställningar både i hemlandet och utomlands. ITE-konstsamlingen som museet administrerar omfattar för närvarande ca 1100 katalogiserade verk.

Vid sidan om den nationella verksamheten är K.H.Renlunds museum en aktiv aktör på den internationella outsiderkonstarenan både som nätverkare, expert och inom utställningsutbyte. Dessutom är museet medlem i European Outsider Art Association (EOA).

Via nätverken och samarbetsparterna har museet under årens lopp idkat bl.a. internationellt expertis- och utställningsutbyte med bl.a. den parisiska abcd-samlingen och Max Ammanns samlingar. Till samarbetsnätverket hör också Museum in Lagerhaus i St Gallen, Pallant House Gallery i Chichester, Galeria Herenplaats i Rotterdam, Inuti i Stockholm, Tallinna Kunstihoone och Göteborgs Konsthall.

För närvarande samarbetar K.H.Renlunds museum med Finlands Hantverksmuseum och andra skandinaviska samarbetspartners inom ramarna för utställningsturnén Nordic Outsider Art - Pehmeetä touhua. Till dem hör Trastadsamlingen i Harstad, Norge, konstskolan och –studion Bifrost i  Randers, Danmark, Inutistiftelsens konstskolor i Stockholm, Sverige, och Safnasafnið-museet i Akureyr, Island.

Museet förbereder en 20-års jubileumsutställning av ITE-konst tillsammans med andra centrala finska museer. I utställningen, som turnerar, visas verk ur konstnärers, museers och samlares samlingar på temat Skandinavien och Ryssland.


Ytterligare information:
museidirektör Kristina Ahmas, tfn 044 7809 574

Upp

Uppdaterad 14.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut