Du är här

ITE-MUSEETS HISTORIA


ITE-muséet speglar konsten det förevisar: det är exceptionellt och bryter gränser. Muséet grundar sig på ett enastående och smidigt samarbete mellan staden och tredje sektorns aktörer. Dess innehåll har skapats sedan 1998 då man började söka självlärda konstnärer i Finland. Maaseudun Sivistysliitto (MSL) har sedan begynnelsen producerat innehållet.

ITE-muséet för nutida folkkonst grundades i Kaustby 2001 för att administrera donationerna som fåtts efter den första ITE utställningsrundan samt konstinköp. Samarbetet med MSL förde med sig nationella och internationella projekt. Då ITE-muséet underordnades Mellersta Österbottens landskapsmuseum var det ett steg mot ett stabilt museisystem bort från projektfunktionen. Muséet flyttade även fysiskt till Karleby. Kaustby, Karleby och MSL började ett samarbete för att utveckla verksamheten medan samlingarnas ägoförhållanden förblev som förr dvs. privat ägo.

ITE-konsten förevisas i Karleby med växlande utställningar i museikvarteret i ITE-museet. ITE-utställningarna produceras i samarbete med MSL. De utställda verken hör endera till muséets samlingar eller så har de lånats av konstnärerna eller deras egna. Verk från samlingarna lånas även ut till andra museer och utställningsplatser i hemlandet och utomlands.

Kartläggningsprojekten som Maaseudun sivistysliitto började i början på 2000-talet har gett ITE-muséet mera information om den finländska nutida folkkonsten och har också gett möjlighet att utveckla samlingarna genom inköp. År 2014 har kartläggningen nått Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland, Karelen och Lappland.

ITE-muséets expertistjänster köps när man vill bygga upp nationella och internationella utställningar eller till projekt som handlar om ITE-konst och outsider-konst.

Sedan 2012 har specialkonstverksamheten och utvecklingen av ITE-konstomgivningarna kommit till det traditionella museiarbetet. Det nya konceptet heter ”Centret för ITE-konst”.Upp