Du är här

Kelviå Hembygds museum

Kelviås hembygdmuseum är beläget ungefär 1,5 km från Kelviå kyrkby mot Ullava längs med Ullavavägen. Museet är en rödmålad stockstuga av österbottnisk modell. Huset byggdes ursprungligen på andra sidan Ullavavägen i Tuunala år 1845, där det fungerade som ämbetshus åt fältväbeln i Lochteås kompani inom Österbottniska Infanteriet. Efter att ämbetshusverksamheten upphört löste den nuvarande ägarfamiljen i Tuunala in gården med mark och byggnader. Då den gamla stugbyggnaden blev överflödig såldes den åt hembygdsföreningen för att flyttas. Museibyggnaden flyttades i sin helhet till sin nuvarande plats år 1960. På hembygdsmuseets tomt finns dessutom två loftbodar, den ena är prästgårdens gamla sädesbod, samt en timmerlada byggd av hembygdsföreningen.

Kälviän kotiseutumuseo.jpg 

Upp

Uppdaterad 18.2.2014 | Skicka respons | Skriv ut