Olet tässä

Rakennettu kulttuuriympäristö

K.H. Renlundin museo toimii vastuualueellaan Keski-Pohjanmaan maakunnassa kulttuuriperinnön asiantuntijana ja rakennetun ympäristön viranomaistehtävässä. Nämä sisältävät neuvotteluita muiden viranomaisten kanssa tai asiantuntijalausuntoja maankäytön ja rakennushankkeiden yhteydessä. Myös rakennuskorjausavustusten ohjaus, neuvonta ja niiden valvonta sekä restauroinnin asiantuntijatehtävät kuuluvat museon alueelliseen vastuuseen. 

K.H. Renlundin museo antaa asiantuntijaviranomaisena kulttuuriperintöä koskevat lausunnot, kun kyseessä on:

- Kaavaprosessi viranomaisneuvotteluineen

- Rakennus- ja toimenpidelupa

- Poikkeus- ja purkulupa

- Infrastruktuurihanke

- Ympäristövaikutusten arviointi

Museovirasto antaa kuitenkin lausunnot, kun kyseessä on:

- Erityislainsäädännöllä (kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, asetus valtion rakennusten suojelusta ja rakennussuojelulaki) tai sopimuksella suojeltu rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde jossa suojelua harkitaan edellä mainittujen säädösten nojalla.

- Maankäyttö silloin kun se koskee edellä lueteltuja rakennettuja kohteita tai ympäristöjä.

- Maakuntakaavaprosessi, jossa Museovirasto seuraa lähtökohtia, tavoitteita ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

K.H.Renlundin museo neuvoo kulttuuriperinnön rakennuskorjausavustuksissa, sekä toimii restauroinnin asiantuntijana toiminta-alueellaan.


Sivun alkuun

Päivitetty 20.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta