Olet tässä

Alueellinen museotyö

Alueellisen museotyön keskeisenä palveluna on antaa neuvontaa ja ohjausta Keski-Pohjanmaan paikallisille museoille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja säilyttämiseen. Tehtävän tavoitteena on alueellisen kulttuuriperinnön ja suojelun edistäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä huolehtia paikallismuseoiden keskinäisestä yhteistyöstä.

Museo tarjoaa asiantuntija-apua esimerkiksi:

- museorakennusten säilyttämiseen ja korjaamiseen

- kokoelmien hallintaan

- näyttelyiden suunnitteluun

- museoiden näkyvyyden edistämiseen

Lisäksi museo valvoo ja ohjaa Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myönnettävien paikallismuseoiden hankeavustusten hakemista ja käyttöä. Yksittäisten museokäyntien lisäksi museo järjestää koulutus- ja kehittämistilaisuuksia yhteistyössä kulttuuriperintöjärjestöjen ja toimijoiden ja koulujen ja oppilaitosten kanssa.


Sivun alkuun

Päivitetty 20.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta