Du är här

Landskapsmuseiarbetet

K.H.Renlunds museum har fungerat som ett landskapsmuseum sedan år 2008. Landskapsmuseiverksamheten som grundar sig på lag består främst av expertishjälp och ledning i frågor som berör kulturarvet.

Rådgivningsarbetet gäller främst museisamlingar som ägs av kommuner, föreningar, fonder och företag och bevarandet av den egna traditionen. Samarbetet mellan olika museer stärks via gemensamma skolningar och möten personalen emellan.

Landskapsamanuensen ger gärna råd i bland annat följande ärenden:

-       renovering av museibyggnaderna

-       samlingarnas katalogisering och skötsel

-       museets ledning, finansiering och bistånd

-       utställningsverksamhetens förbättrande i de lokala museerna

Till landskapsmuseets verksamhetsområde hör Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.Upp

Uppdaterad 11.8.2014 | Skicka respons | Skriv ut