Du är här

Pedagogiet

Pedagogiet byggdes år 1696 och är så vitt man vet Finlands äldsta profana träbyggnad i stadsmiljö. Rummet i södra ändan användes som prästernas synodalsal eller mötesrum och norra delen till skolsal och lärarrum. Byggnaden har varit i K.H.Renlunds museums bruk sedan år 1909.Upp

Uppdaterad 12.4.2017 | Skriv ut