Du är här

Öja fiskarmuseum

Öja fiskarmuseum består tillsvidare av Alinas stuga, båthusen, rökbastun, en ryssje- och saltbod och ett vedlider samt tillhörande inventarier och föremål.

Torpet som är byggt år 1864 av fiskaren Mats Matsson Häggblom, består av farstu, stuga och kammare. Torpet har ursprungligen funnits på Krokvik hemmanets mark, på motsatta stranden av Gäddviken, och har därifrån flyttats till dess nuvarande plats. Torpets och hela fiskarmuseets nuvarande plats vid Gäddviken i Långö by, bildar en mycket naturlig miljö, då stranden av gammalt använts som allmän båtplats. På detta ställe har också tidigare funnits flere båthus. Bör observeras att vattennivån låg ca 1 meter högre då torpet byggdes för mera än 100 år sedan.

Torpets inventarier har i huvudsak tillhört
sista beboaren Alina Häggblom (flyttade bort år 1964, dog 1975). Inne i torpet finns en del intressanta föremål – insamlade i Öja – som anknyter till fiske: nätbindningsställning, fiskflik och besman (för vägning av fisk), isbill, nätsticka, ljuster, saltströmmingsbytta, åtting (1/8-tunna), fjärding(1/4-tunna), lakkrokar av en, alnmått mm.

Fiskarmuseets läge

Fiskarmuseet ligger ca 15 km från Karleby centrum, i Öja bredvid Fiskarbyn. Till fiskarmuseet kommer man genom att köra efter strandvägen nr. 749 från Karleby mot Jakobstad och sedan svänga mot Bodö. In i museet kommer man genom att kontakta K.H. Renlunds museum.


ajoohjeoja.jpg 

K.H. Renlunds museum

044-7809 474Upp

Uppdaterad 29.5.2018 | Skriv ut