Du är här

K.H.Renlunds museum

AKTUELLT 

GLAD PÅSK!

Reiska piirros pääsiäinen.jpgMUSEET ÄR STÄNGT 17.3-13.5.2020 P.G.A. CORONAVIRUSEPIDEMIN.

I enlighet med Statsrådets linjedragning den 16.3. stängs K.H.Renlunds museum från och med 17.3.2020 för att förhindra spridning av coronavirus.


MUSEETS KANSLI ÄR TILLSVIDARE STÄNGT FÖR BESÖKARE 

men arbetet fortsätter som vanligt och man kan vara i kontakt med museet:
museo@kokkola.fi
044 7809 474 ; 044 7809 574
www.kokkola.fi/museot

        

KREATIVITETENS LOTT  ITE & CO
13.2–26.4.2020 
ITE Museum, Långbrogatan 28

ITE Kohtalona luovuus julisteet-1.jpg


STADENS ANSIKTEN
Porträttutställning
13.2.2020-24.1.2021
Karleby stadshus

dg4138_2002_alma Hongell.jpg

Porträttutställningen består av porträtt av karlebybor och porträtt målade av karlebykonstnärer. Utställningen har förverkligats med hjälp av museets publik. Museets tackar stadsborna för alla konstlån! I utställningen ingår verk av bl. a. Leo Korpela, Annie Krokfors, Bo Aurén och Tauno Timosaari.


AV HIMMELSHÖJD OCH
ANDRA BERÄTTELSER
Fr.o.m. 13.2.2020
Karleby stadshus
Av himmelshöjd och andra berättelser -utställningen är öppen i Karleby stadshus 13.2.

2S7A4764.JPG


K.H.RENLUNDS MUSEUM BLIR REGIONALT ANSVARSMUSEUM

Lounastaukoon laskeutuminen (käsitelty).jpg

K.H.Renlunds museum förstärker sin regionala roll

K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum ökar sitt regionala ansvar från början av nästa år. På undervisnings- och kulturministeriet beslut har museet fått i uppgift att sköta alla regionala museiangelägenheter i sitt landskap.

I framtiden ska museets regionala verksamhet innehålla följande helheter: museiverksamheten i regionen, museet skall fungera som regionalt konstmuseum och sköta uppgifter som anknyter till kulturmiljön. Den sistnämnda uppgiften gäller både det arkeologiska kulturarvet och de bebyggda miljöerna. I museiverksamheten i regionen betonas rådgivning av de lokala museerna. Museer med regionalt ansvar kommer att ersätta de tidigare landskapsmuseerna och de regionala konstmuseerna. K.H.Renlunds museum har fungerat som Mellerta Österbottens landskapsmuseum från år 2008. 

Ökningen av de regionala uppgifterna betyder att museet kommer att betjäna Österbotten mera omfattande och mångsidigare. Uppgifter som tidigare sköttes på annat håll flyttas till sitt eget landskap och därmed förbättras servicens nåbarhet. Den nya situationen medför ansenliga tillskottsresurser till det regionala kulturarvsarbetet och det regionala ansvaret kommer att axlas av många. Statsandelsreformen gällande museerna ger ett tillägg på 4 miljoner euro, denna summa är huvudsakligen ämnat för museer med regionalt ansvar.

De nya tjänsterna som uppstår på det växande regionala arbetsfältet kommer att fyllas genom inre arrangemang. Ett regionalt team som består av de personer som kommer att sköta de regionala uppgifterna har grundats i K.H.Renlunds museum. Principen är att ansvarsuppgifterna kommer att planeras så att de via samarbete stöder varandra och integreras med varandra. Dessutom är syftet att museet i framtiden skall ha en viktig roll som en förenande länk mellan intressegrupper.

Utnämningen av museerna med regionalt ansvar har gjorts i Undervisnings- och kulturministeriet under ledning av forsknings - och kulturminister Hanna Kosonen. Till museer med regionalt ansvar utsågs 31 museer. Utnämningarna grundar sig på Museiverkets uttalanden.  En bredare kontext för reformen är den nya museilagen som träder i kraft den 1 januari 2020 och också reformen av hela finansieringssystemet för kulturinstitutioner. ”Syftet med museernas statsandelssystem är att främja tillgången till mångsidigt och regionalt täckande museitjänster som är betydelsefulla för publiken” betonar forsknings - och kulturminister Kosonen.


Källor:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paatos-valtionosuuden-piiriin-otettavista-museoista-ja-niiden-valtionosuuksista-tehty?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE

https://www.museoliitto.fi/uutiset.php?aid=14247&k=13725


Vill du bekanta dej med föreningen Vapaussotien K-P:n perinneyhdistys utrymmen och fotoutställningen som finns till påseende i det gamla skyddskårshuset, nuvarande teaterhuset Vartiolinna?

I samarbete med museet har föreningen samlat ihop och satt upp en utställning som öppnades för publiken i mars, lämpligt till föreningens 25-årsjubileum och märkesåret Finland 100.
GUIDNINGAR fr.o.m. fre 26.5.2017,
tills vidare öppet fredagar kl. 15-17. 
Stig på eller kontakt i guidningsärenden:
Vapaussotien Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry
Kaija Jestoi
tel. 0400 957848
kaija.jestoi(at)live.comUpp

Uppdaterad 9.4.2020 | Skriv ut