Du är här

Konstnärsbanken

Konstnärsbanken är en under Karleby bildningscentral lydande databank som underhålls av K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum. Man kan anmäla sig till banken genom att sända sin portfolie till museets postadress eller genom att sända en link till konstnärens egen hemsida.. De konstnärer som anmäler sig till banken ger därmed sina uppgifter till bruk åt de stadens byggnads- och grundförbättringsprojekt som hör under bildningscentralen. Målet är att man bland dessa konstnärer alltid skulle hitta den lämpligaste personen/de lämpligaste personerna för att förverkliga konsten i varje enskilt projekt. Meningen är att i mån av möjlighet förbinda konstnären/konstnärerna till byggnadsprojekten redan i planeskedet. Under de kommande åren kommer Karleby stad att ha många under bildningscentralen lydande grundförbättrings- och byggprojekt. För varje projekt kommer det att finnas en arbetsgrupp för konstanskaffningar, på vars ansvar valet av konstnär/konstnärer kommer att falla.

Upp