Olet tässä

Tiedotteet

Vuosi sitten tulipalossa vahingoittuneen Kiepin tilojen suunnittelu etenee
29.1.2020

Tammikuussa 2019 Kokkolan Luonnontieteellisen museo Kiepin osittain tuhonneen tulipalon jälkien korjaus jatkuu. Vuonna 1823 rakennetun hirsirakennuksen raivaus- ja siivoustyöt saatiin päätökseen elo-syyskuussa 2019. Viereisen näyttelyrakennuksen savuvahingoista kärsineiden pintojen purkutyö käynnistyi tammikuussa 2020.

Raivaus- ja purkutyöt on tehty pääosin käsin, jotta rakennuksessa vielä olleet näyttelyesineet on saatu talteen. Tämän jälkeen seinä- ja lattiapinnat on purettu hirsikehikolle asti, jotta rakenteiden kuntoa on päästy tutkimaan. Samalla rakenteista on otettu tarvittavat rakennusmateriaalinäytteet ja koko rakennus on laserkeilattu. Siivous- ja purkutöiden urakoitsijana toimii Pinalto Oy, joka vastaa myös dokumentoinnista. Pinalton konservaattori laatii myös asemakaavassa suojellun Kiepin rakennushistoriaselvityksen.

Rakenteiden alta on tehty löytöjä, kuten hieno kalkkimaalattu kattokranssi sekä ulkolaudoituksen ja hirsiseinän välissä tuulensuojana käytetty tuohi. Kaikki hyväkuntoiset rakenteet (julkisivuverhous, ikkunat, räystään koristeprofiililistat jne) on varastoitu puhdistettavaksi, ja niitä käytetään rakennuksen ulkoasun palauttamiseen.

Kiepin korjauksen pääsuunnittelijaksi on nimetty Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, joka on erikoistunut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen. Rakennesuunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Putkonen, LVIA-suunnittelusta LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy ja sähkösuunnittelusta Hannu Seppälä Tmi. Suunnitteluryhmä on aloittanut työnsä marraskuussa 2019. Suunnittelutyön laajuus koskee myös Kiepin näyttelyrakennusta, joka kärsi savuvahingoista.

Veikko Salkion luontokokoelman linnut, nisäkkäät, fossiilit ja suomalaisten nisäkkäiden kallot ja rintalastat ovat tarkistettu ja tarvittaessa puhdistettu. Näiden osalta tuhot jäivät vähäisiksi. Pyyntivälineiden, ulkomaisten näytteiden sekä hirvieläinten sarvien ja kallojen puhdistus ja inventointi on kesken. Viimeiseksi mainittu ryhmä kärsi suurimmat vauriot ja menetykset.

Myös Viljo Nissisen mineraalikokoelma on tarkistettu ja/tai puhdistettu. Pienestä osasta näytteitä on pyydetty mineralogin arvio. Armas Järvelän perhoskokoelma saatiin pelastettua kokonaisuudessaan hirsirakennuksesta. Kaapit kärsivät vähäisiä vaurioita, jotka on korjattu.

Kiepin kokoelmat konservointiin
8.3.2019
Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin kokoelmien siirto etenee suunnitelmien mukaisesti. Museon savuhaitoista kärsineessä uudisrakennuksessa sijainneet kokoelmat viedään kokonaisuudessaan Ventuskartanoon, jossa sekä luontokokoelma että mineraalikokoelma käydään läpi ja puhdistetaan.

Ventuskartanon tilat sopivat hyvin konservointiin, esineiden puhdistamiseen ja säilyttämiseen, toteaa Kiepin museopedagogi Mari Mäenpää, mutta näyttelyiden avaamista joudutaan vielä odottamaan. Pääosin kokoelma säilyi palossa yllättävän hyvin, mutta etenkin vitriinien ulkopuolella esillä olleet sarvet ovat työläitä puhdistaa.

”Kokoelmien tarkistaminen vie aikaa useampia kuukausia. Kiepin kokoelmissa on hyvin erilaisia luonnonmateriaaleja, jotka vaativat erilaisia puhdistusmenetelmiä. Konservointityöhön saadaan apua Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta, ja lisäksi Veikko Salkion kouluttama preparaattori ja suurpetoeläinten täyttäjä Seija Jacobsson osallistuu työhön”, kertoo Mäenpää.

Kiepin rakennusten suojaus etenee vaiheittain
7.2.2019
Viime viikon tiistaina palaneen Kokkolan Luonnontieteellisen museo Kiepin suojaus etenee vaiheittain. Parhaillaan tontilta siivotaan pois palon jäänteitä ja vahvistetaan tulipalossa osittain tuhoutuneita seinärakenteita ja julkisivuja romahtamisvaaran pienentämiseksi. Vaurioituneet osat suojataan työn edetessä.

Tontin muut rakennukset ja Kiepin uudemman osan tilat ovat turvalliset, mutta vaativat perusteellisen siivouksen. Palosta pelastetun esineistön siirtoa väistötiloihin tarkempaa puhdistusta ja arviointia varten valmistellaan.  Kaupunki muistuttaa, että kulku palopaikalle ja tontille on edelleen kielletty. Myös Kiepin viereisiä katuosuuksia on eristetty turvallisuussyistä, ja katuja tullaan myös sulkemaan tilapäisesti suojaustöiden niin vaatiessa. 

Kiepin kokoelmat ovat turvassa
30.1.2019
Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin kokoelmat saatiin turvattua eilisessä tulipalossa. Palo saatiin rajattua museon vanhempaan hirsiosaan, ja siellä sijainnut Armas Järvelän perhoskokoelma saatiin evakuoitua heti turvallisiin ja lämpimiin sisätiloihin. Museon uudempi osa säästyi tulipalossa, se kärsi lähinnä savuhaitoista. Jonkin verran sammutusvettä pääsi lattiapinnoille, mutta vesi saatiin poistettua jo eilisen aikana eikä siitä ollut vahinkoa kokoelmille.

Kieppi koostuu Veikko Salkion luontokokoelmasta, Viljo Nissisen mineraalikokoelmasta ja Armas Järvelän perhoskokoelmasta. Perhoskokoelma oli sijoitettu laatikoissa neljään kaappiin, jotka heti palon alkuvaiheessa saatiin evakuoitua turvallisiin sisätiloihin. Luontokokoelma sekä mineraalikokoelma on sijoitettu tiiviisiin vitriineihin. Silmämääräisen tarkastelun perusteella kokoelmat eivät näytä vaurioituneen. Myös Veikko Salkion arkisto ja kirjasto saatiin turvattua palossa. 

Tällä hetkellä ensisijainen toimenpide on savun poisto palolta säästyneestä, Kiepin uudemmasta osasta. Tämän jälkeen vasta päästään tekemään tarkempi tarkistus. Kiepin toimintaa tullaan jatkamaan, mutta tulipalon vuoksi Kieppi on toistaiseksi suljettu.

Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi on sivistyslautakunnan alainen yksikkö. Viime vuonna Kiepissä kävi yhteensä 7 607 vierailijaa. Opastuksiin ja työpajoihin osallistui yhteensä 183 ryhmää.

Kiepin tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet
29.1.2019
Kokkolan luonnontieteellisen museon, Kiepin tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Tulipalon vuoksi keskustassa suljetut kadut on myös avattu liikenteelle. Palon syttymissyyn tutkinta jatkuu.

Museokorttelissa sijaitsevan luonnontieteellisen museon vanhemmassa osassa syttynyt palo työllisti tänään aamuyöstä lähtien aluepelastuslaitoksen yksiköitä niin Kokkolasta kuin naapurikunnistakin.

Palo saatiin rajattua museon vanhempaan hirsiosaan. Museon kokoelmat saatiin turvaan, mutta rakennus kärsi suuria vaurioita.

Tulipalon vuoksi Kieppi on toistaiseksi suljettu. Myös muut museokorttelin rakennukset ja näyttelyt ovat kiinni ainakin lähipäivien ajan.

Jälkisammutus käynnissä Kokkolan Luonnontieteellisen museon Kiepin tulipalossa
29.1.2019
Tiistaina aamuyöstä syttyneen tulipalon jälkisammutustöitä jatketaan Kokkolan keskustassa. Museokorttelissa sijaitsevan luonnontieteellisen museon Kiepin vanhemmassa osassa syttynyt palo on työllistänyt aluepelastuslaitoksen yksiköitä niin Kokkolasta kuin naapurikunnistakin. Myös keskustan katuja on suljettu, ja palopaikan lähirakennuksista joudutaan tuulettamaan savua.

Automaattihälytys Kiepin tiloista tuli aamuyöllä klo 03. Ensimmäisten yksiköiden saapuessa paikalle tulipalo oli jo palovaiheessa. Palo saatiin rajattua Kiepin vanhempaan hirsiosaan. Rakennuksessa olleet kokoelmat on pystytty siirtämään palon alta korttelin muihin rakennuksiin. Vielä ei ole tiedossa, onko kokoelmille aiheutunut savu- tai vesivahinkoja.

Museorakennuksen paloilmoitin on testattu 10.1. Palon syyn tutkinta tapahtuu jälkisammutustöiden päätyttyä. Jälkisammutustyöt jatkuvat tiistain aikana. Rakennuksen suojaus ja korjaustoimien selvitys on jo aloitettu.

Tulipalon vuoksi Luonnontieteellinen museo Kieppi on toistaiseksi suljettu. Myös muut museokorttelin rakennukset ja näyttelyt ovat kiinni lähipäivien ajan.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta