Olet tässä

2013

Olavi Kontoniemi kertoo kriittisistä metalleista torstaina 12.12. klo 18.00 Kokkolan kivikerhossa.

Kriittisillä metalleilla tarkoitetaan sellaisia tärkeitä raaka-aineita, joiden saatavuus on uhattu tavalla tai toisella. Euroopan maat ovat lähes täysin riippuvaisia näiden materiaalien tuonnista.

Euroopan komission työryhmä on julkaissut luettelon 14 kriittisimmästä raaka-aineesta, joiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Geologian tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa on hyvät mahdollisuudet monien kriittisten raaka-aineiden esiintymien löytämiseen, mm. antimoni, beryllium ja monet harvinaiset maametallit. Tule kuulemaan lisää aiheesta Kieppiin, Pitkänsillankatu 26.

LÖYDÖKSIÄ KIVIKERHOSSA

Etsivä löytää! Pitkän linjan kiviharrastajat Arto Kaustinen ja Aaro Paananen esittelevät kuvia löydöksistään Kokkolan Kivikerhossa, Kiepissä torstaina 7.11.2013 klo 18.00. Voit esitellä myös omia kivi- ja mineraalinäytteitäsi.

Arto Kaustinen on toiminut työnjohtajana GTK:ssa 26 vuoden ajan. Hän esittelee korukiviksi sopivia mineraaleja, kiilloitettuja leikkeitä sekä harvinaisuuksia. Aaro Paanasella on malmimineraaleista 30 vuoden kokemus. Hänet on palkittu useasti hyvien lohkarenäytteiden ansiosta. Luvassa siis kullan, hopean ja kuparin hohdetta.

Tutkittavaa riittää laajassa maassa. Uusia kiinnos­tavia lohkareita tai kalliopaljastu­mia löytyy vuosittain. Tavoitteena on kehittää energiaa ja materiaaleja säästäviä menetelmiä mineraaliesiintymien louhimiseen ja mineraalien rikastamiseen. Raaka-aineiden kestävä käyttö ja kierrätys ovat osa GreenMining -konseptia. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Kokkolan Kivikerho järjestää syksyisen kiviretken Alavetelin, Kaustisen ja Ullavan kohteissa lauantaina 12.10. klo 10.00.

Oppaana geologi Olavi Kontoniemi. Retki tehdään henkilöautoilla, kokoontuminen Kiepin pihaan. Varustus: ulkoiluvaatteet sään mukaan, kumisaappaat, kivivasara ja suojalasit, omat eväät. Kyytiä tarvitsevien toivotaan ilmoittautuvan etukäteen Kieppiin, puh. 06-8289 497 tai sähköpostilla kieppi@kokkola.fi.Kieppi.

Kokkolan luonnontieteellinen museo, Pitkäsillankatu 26, Kokkola. Tervetuloa.

Mineraalien ja kivien tunnistusilta Kiepissä torstaina 5.9.2013 klo 17.00 – 20.00.

Jos sinulla on mielenkiintoisia, arvoituksellisia tai muuten mieltäsi askarruttavia kiviä, tuo ne tunnistettaviksi Kieppiin. Kokkolan kivikerho ja Geologian tutkimuskeskus järjestävät mineraalien ja kivinäytteiden tunnistusillan torstaina 5.9.2013 huom! klo 17.00 – 20.00 Kiepissä, Kokkolan luonnontieteellisessä museossa, Pitkänsillankatu 26. Asiantuntijana paikalla geologi Olavi Kontoniemi GTK:sta.

Malminetsintä on mainio harrastus, joka soveltuu kaikille retkeilyn ja monen muun ulkoiluharrastuksen yhteyteen. Kansannäytetoiminta tarjoaa jokaiselle meistä mahdollisuuden lähettää GTK:lle löytämiään mineraali-, maa- tai kivinäytteitä tutkittavaksi maksutta. Jokainen lähetetty näyte tutkitaan ja tutkimustulokset ilmoitetaan kirjeitse lähettäjälle. Mielenkiintoisimpien näytteiden löytöpaikka käydään tarkistamassa paikan päällä. Lisätietoja: http://www.gtk.fi/geotieto/jokamies/

Kansannäytetoiminta on tärkeää toimintaa. Jokainen lähetetty näyte auttaa eteenpäin raaka-ainevarojen etsintätyötä ja lisää GTK:n tietovarastoja.

7.3. klo 18 Happamat sulfaattimaat Kivikerhossa – luonnon prosessissa piilee vaara

Kiepissä, Kokkolan luonnontieteellisessä museossa GTK:n ympäristögeologi Peter Edén kertoo happamien sulfaattimaiden synnystä sekä niiden aiheuttamien haittojen torjumisesta torstaina 7.3. klo 18.00 Kokkolan kivikerhon illassa.

Sulfidisavea on Suomessa itäiseltä Uudeltamaalta aina Perämeren rannikolle saakka. Metallipäästöt happamista sulfaattimaista vesistöihin ylittävät Suomen koko teollisuuden päästöt: alumiinia, mangaania, kadmiumia, kobolttia, kuparia, sinkkiä ja nikkeliä.

Litorinameren (n. 8000 vuotta sitten) muinainen liejusavipohja on maan kohotessa paljastunutta hyvää viljelymaata. Sulfidipitoisista savikerrostumista on syntynyt ympäristöongelma ojitusten ja rakentamisen kautta. Sulfidipitoiset savet hapettuvat ja tuolloin muodostuu happamia sulfaattimaita, jotka happamoittavat alueen pintavesiä. Veden ja rikkihapon liuos liuottaa savista metalleja vesistöihin.

Geologian tutkimuskeskus kartoittaa happamia sulfaattimaita ja on mukana torjumassa niiden aiheuttamia haittoja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Torstaina 7.2.2013 klo 18.00 

Kiepissä Satu Hietala GTK:sta kertoo kivinäytteiden käsittelyyn liittyvistä vaaroista. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.1.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta