Olet tässä

2018

Torstaina 1.11 klo 17:00 Kokkolan kivikerhossa kuullaan Keliberistä

Kokkolan kivikerhossa kuullaan torstaina Keliber Oy:n litiumkaivoshankkeen etenemisestä sekä litiumin käyttökohteista. Aiheesta kertoo kaivosyhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

Kaustisen ja Kokkolan alueen spodumeenipegmatiittimalmissa on todettu hyvä pitoisuus litiumia. Litium on reaktiivinen, pehmeä ja kevyt metalli, ja siitä jalostettua litiumkarbonaattia käytetään esimerkiksi litiumioniakuissa. Maailman suurimmat litiumin tuottajamaat ovat USA, Chile, Argentiina, Australia ja Kiina. Kaustiselle rakennettava kaivos tulee olemaan Euroopan suurin. 

Suunnitelmat litiumkarbonaatin hyödyntämiseen ovat pitkällä. Mineraalivarantojen määrä ja tuotannon kaivostuotannon kannattavuus on selvitetty. Ympäristövaikutusten arviointia on täydennetty. Parhaillaan selvitetään litiumkemiantehtaan vaikutusta lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen.

”Keliber Oy:n litiumsuolojen tuotantoprosessi koostuu päävaiheittain läpikäytynä louhinnasta, murskauksesta, jauhatuksesta, rikastuksesta, kiderakenteen muutoksesta, liuotuksesta, liuospuhdistuksesta, kiteytyksestä ja lopputuotteen kuivauksesta sekä hienojauhatuksesta. Keliber tutkii kotimaisen bioenergian käyttöä prosessin energialähteenä.”

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Torstaina 13.9.2018 klo 16.30–18.30 Kiepissä kivien tunnistusilta. 

Paikalla geologi Olavi Kontoniemi.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Maanantaina 4.6.2018 tutustumisretki Bolidenin tehtaalle

Oppaana toimii Aija Rytioja. Kokoontuminen klo 12.30 Port Towerin edustalla, kyytiä tarvitsevat Kieppiin klo 12.15.

Ilmottautuminen 27.5 mennessä Kieppiin puh 040 8065 155 tai sähköpostilla kieppi@kokkola.fi

Torstaina 3.5.2018 klo 17

Kokkolan kivikerhossa sukelletaan meren syvyyksiin

Tyyni tai myrskyisä meri kätkee arvaamattomia asioita. Meren syvyyksiin on uponnut useita laivoja. Vedenalaisia rakennelmia kuten laitureita on myös säilynyt vedessä. Yllättävästi hylyiltä saattavat näyttää luonnon muovaamat suuret konkreetiot, mineraalien kerrostumat. 

Rantojen oudot kivet sekä lähivesien symmetriset karikot saattavat kertoa ihmisen toiminnasta sekä muista maista tulleista painokivista, paarlastista. Muinaismuistolaki suojelee näitä veden alla sijaitsevia ihmisen toiminnasta syntyneitä jäänteitä. Lähivesien hylkyjen painolastikivet kertovat missä laivat ovat lastinsa lastanneet. Halkokarin rannoilta voi vielä tänä päivänä löytää rantaan huuhtoutuneita ulkomaalaisia painolastikiviä kuten piikiveä ja kalkkikiveä. Tämä kertoo satojen vuosien takaisesta satamatoiminnasta Vanhansatamanlahdella.

Kokkolan kivikerhossa to 3.5. klo 17 alkaen sukelletaan syvyyksiin ja tarkastellaan mitä lähistön vedenalaisesta maailman kätköistä löytyy. Merja Passoja kertoo lähivesien hylyistä, painolastikivistä sekä konkreetioista.

Tervetuloa!

Torstaina 8.3. klo. 17:00 Kiepissä Boliden esittäytyy kivikerholle

Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Päätuotteena on suurimmaksi osaksi terästeollisuuden tarpeisiin valmistettava metallinen sinkki. Kokkolan sinkkitehdas on ollut toiminnassa jo liki viiden vuosikymmenen ajan, työllistäen keskipohjalaisia jo kolmessa sukupolvessa. Boliden Kokkola on osa pohjoismaista Boliden-konsernia. 

Mitkä asiat yhdistävät Boliden Kokkolaa ja Kokkolan kivikerhoa? Malminetsinnästä, sinkkitehtaan raaka-ainevirroista ja sinkkirikasteen jalostuksesta kerrotaan tarkemmin kiviharrastajien kokoontumisessa torstaina 8.3. Kokkolan luonnontieteellisessä museossa Kiepissä klo 17 alkaen.

Tilaisuudessa sinkkitehtaan toimintaa ja sinkin käyttöä esittelee Bolidenin tutkimus- ja kehitysinsinööri Aija Rytioja. Tervetuloa!

Sivun alkuun

Päivitetty 5.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta