Du är här

Karleby Stenklubb

Stenklubbens mål är att medlemmarna får göra sig bekanta med finska och särskilt Österbottniska stenar och stenarter, samt nejdens mineralogi och geologi. Samtidigt kan amatörer och andra intresserade göra bekantskap med varandra. Malmletning, bearbetning av smycken och ädelstenar, stenars användningsmöjligheter, stensamlingar och utflykter hör till kommande program.

Upp

Uppdaterad 5.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut