Du är här

Veikko Salkios naturaliesamling

Fåglar och däggdjur

I Veikko Salkios naturaliesamling finns varje djur preparerat i dess eget ekosystem, en liten bit av naturen. Genom att studera dem kan man göra upptäckter om djurens livsmiljö, föda, förökning. Samlingen innehåller nästan alla inhemska däggdjur och cirka 230 olika fågelarter. Flera av fåglarna kan ses i olika dräkter: hona och hane, ung och gammal. Färgförändringar, korsningar och missbildningar presenteras som en egen grupp. Man kan öva sig på att känna igen fåglar genom utseendet, läten och sång.

Hjortdjur och slidhornsdjur

Den anmärkningsvärda samlingen av horn- och skallar till hjortdjur och slidhornsdjur var särskilt betydelsefull för Veikko Salkio. Han var intresserad av missbildningar, skador och andra avvikelser. Hjort- och slidhornsdjur är en familj som tillhör ordningen partåiga hovdjur (Artiodactyla). Över 40 arter i världen räknas som hjortdjur (Cervidae), i Kieppi finns hornen av 18 arter. Av dessa bredde älgen ut sig i Finland efter den senaste istiden för cirka 10 000 år sedan. Det finns nästan 140 olika arter slidhornsdjur (Bovidae) i världen. I Kieppi har hornen av 28 olika arter ställts ut på konstgjorda pelare: nötdju, getdjur, antiloper och bufflar.

Andra skallar, ben och bröstben

I Kieppi finns det även rikligt med skallar och ben av andra däggdjur samt fåglars bröstben. De avslöjar djurets art, ålder, storlek och eventuellt även könet. I vissa specimen kan man se spår av sjukdomar eller skador. I samlingen finns t.ex. bröstbenet från en havsörn som skadats i en krock samt en minks missbildade, jämförelsevis friska ryggrad.

Samlingen av fångstredskap

Under sin tid i Pummanki nertecknade Veikko Salkio Ishavsområdets fiskemetoder genom att rita och fotografera. Senare skaffade han sig en samling med fångstredskap från Ishavet, innehållande bl.a. gamla nätmärken, nättyngder och ljuster. Samlingen för jaktkultur innehåller många grymma fångstredskap som i dag är förbjudna, såsom fångstjärn och klykor.

Livet i havet

I Kieppi finns främst inhemska djurarter men också en möjlighet att få en glimt av det rika mångformiga livet i havsdjupen. Det objekt som man snabbt fäster blicken vid torde vara den bollformiga och taggiga igelkottfisken.

Fossiler

Veikko Salkios fossilsamling började växa på allvar i början av 1980-talet i och med hans expeditioner till Svalbard samt tack vare de exemplar kanadafinländaren Ray Rinta skickade från sina resor till alla kontinenter. Dinosaurieägget från Kina är en favorit bland besökare.

Skogsren


Upp

Uppdaterad 2.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut