Du är här

Mineralen och ämnenas kretslopp 

Vårt samhälle är helt beroende av geologiska naturtillgångar. Vi behöver zink för tillverkning av bilar, litium till elektriska batterier, kvarts till glas, grafit till blyertspennor, talk till smink. Utan jordens råvaror skulle vår vardag vara synnerligen annorlunda.

Universum började expandera för 13,7 miljarder år sedan i och med Big Bang. Då uppkom bl.a. de första grundämnena väte och helium. Vårt jordklot bildades för cirka 4560 miljoner år sedan av den materia som blev över då solen föddes. Till en början var vår planet sval, men på grund av partikel-, meteorit- och asteroidbombning, trycket från dragningskraften samt de radioaktiva ämnenas sönderfall, värmdes jorden upp. Grundämnena smälte och de tyngre sjönk ner i jordens kärna, medan de lättare stannade på ytan. På detta sätt uppkom jordklotets skiktstruktur och småningom de första plattorna av jordskorpan. 

När ett mineral får kristallisera fritt under lämpliga förhållanden kan mineralet få en närmast perfekt kristallform. Samlingens kubformade pyrit (svavelkis) ser ut som formad av människohänder. Mineralens färgvärld är otroligt rik. Beryllgruppens vackra ädelstensvarianter har samma kemiska sammansättning, men små mängder andra grundämnen ger varianterna olika färger. Till exempel härstammar smaragdens klargröna färg från krom, heliodorens guldgula färg å sin sida från järn.

Välkomna för att göra bekantskap med materiens stora kretslopp och mineralernas vackra värld. Möjlighet finns även att lära identifiera vanligaste malmmineraler. 

Sandsten


Upp

Uppdaterad 16.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut