Du är här

Viljo Nissinen

En annan hängiven samlare, Veikko Salkio, skrev år 2002 följande om Viljo Nissinen:

Från början av år 1982 var V.N. en nästan daglig gäst i vår samlingsutställning. Han berättade om sitt mineralintresse och presenterade sin samling, som då rymdes i en liten vitrin i privatbostaden. Följande år bad han mig att köra med honom till Vindala gruva, eftersom han själv inte hade körkort. Viljo kunde sitt arbete så väl, att vi inte återvände tomhänta från en enda gruva.

Vid våra härbärgen berättade Viljo om sina livsskeden och hur hans mineralintresse startade på 1970-talet, i mogen ålder. Som ung sjöman hade han besökt många storstäder och ångrade nu att han inte då ännu var intresserad av ämnet.

Viljos mineralberg och problemet med dess placering växte sida vid sida. Som tur kom staden till hjälp. Finlands mest representativa samling av mineral placerades i stadshusets aula. Viljo var nöjd, till en början. Men fler och fler ”rariteter”, den ena mer fängslande än den andra, samlades in genom resor till Italien och Spanien. Viljo valde endast mineral, som han såg med egna ögon till sin samling, då anspråkslösa samlare beställer sina stuffer per post och får då vad de får.

Då väggarna i stadshusets aula var fulla med rader av mineralvitriner, önskade Viljo att staden skulle hålla jämna steg med insamlandet och skaffa ändamålsenliga utrymmen. Slutligen vidtog staden åtgärder genom att uppföra en nybyggnad på museitomten, där de två krigsveteranerna Viljos och Veikkos samlingar från deras fritidsintressen skulle inrymmas.

Upp

Uppdaterad 8.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut