Du är här

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum

Öppettider

Fjällämmel

Veikko Salkios livsarbete inriktade sig på att befrämja naturskydd och miljöfostran. Kieppi fortsätter sin grundares arbete genom att sprida naturkunskap genom samlingens hundratals specimen. Salkio ville skänka sin samling åt alla som har intresse för naturen och djur. Även nya generationer skulle få se naturens mångfald: ”Som mål: att samlingen finns till ännu år 4999.” Karleby stad möjliggjorde kompletteringen av naturaliesamlingen och ser dess utveckling som viktig. Naturaliesamlingen Kieppi fick sitt nya namn Kieppi, Karleby naturhistoriska museum  år 2012.

I nuläget består Kieppi av tre betydande samlingar, som alla grundar på sina samlares ihärdighet och samarbetsförmåga: Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilsamling.

Torraka 

Veikko Salkios naturaliesamling

Veikko Salkios (1912 – 2006) naturaliesamling är en riksomaffande sett värdefull naturvetenskaplig samling, en sammanhållen helhet, som omfattar följande huvudgrupper: finska däggdjur och fåglar, traditionell jaktkultur, fossil, utländska specimen, en vetenskaplig samling och ett arkiv.

Veikko Salkio hade som sed att bygga i den lappländska naturen små kojor och torvhyddor, vilka han på finska kallade för "kieppi". Kieppi är en grop i snön där hönsfåglar övernattar.  

Malakit

Viljo Nissinens mineralsamling

Viljo Nissinens (1914-2000)  mineralsamling är en betydelsefull samling inom branschen. Den innehåller över 1500 mineralspecimen från olika delar av världen. Besökaren kan bekanta sig med olika stenarter och deras uppkomst. ”I början fanns inget och sedan fanns det.” Mineral och grundämnen berättar även om universums tidiga skeden.


Blåbandat ordensfly

Armas Järveläs fjärilsamling

Armas Järveläs (1918-2002)  fjärilsamling innehåller cirka 21 000 specimen, t.ex. nästan alla finska dagfjärilar. Kollektionen är en samling av en sakkunnig och uthållig lekman som strävat efter fullkomlighet. I fjärilslådorna finns otroliga historier om livet. Som fjäril är fjärilen klok: allting är fängslande ändamålsenligt.


Kieppi, Karleby naturhistoriska museum
Installation: Marjut Järvimies / Bild: Joni Virtanen

Kieppis verksamhet bygger på samarbete. Vi arbetar tillsammans med bl.a. Geologiska forskningscentralen, Naturhistoriska centralmuseet samt med lokala funktionärer, experter och amatörer. I Kieppis utrymmen samlas Karleby stenklubb och Mellersta Österbottens Ornitologiska Förenings fågelklubb Viklo. Områdets konstnärer tillför en viktig dimension till den känsliga naturupplevelsen.

Bild: Joni VirtanenBild: Joni Virtanen

Bild: Joni Virtanen

Upp

Uppdaterad 25.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut