Olet tässä

Muuttolintujen matkassa

Lintujen muutto on tapahtuma, jonka huomaa varmasti. Muuton ja pesinnän ajoitus on tarkkaa, sillä poikasten tulisi kuoriutua silloin, kuin ravintoa on eniten saatavilla. Muuttovireeseen vaikuttaa etenkin muutokset valon määrässä, mutta myös kasvillisuuden kehitys ja lämpötilan vaihtelu. Ilmastonmuutos tuottaa linnuille ongelmia; jos kevät on aikaisessa, linnut tulevat myöhässä. Kun miljoonat muuttolinnut ovat vasta matkalla Suomeen, jättävät haahka-, telkkä- ja isokoskelokoiraat jo kotivesistönsä. Kun naaraat, koiraat ja nuoret muuttavat eri aikoina, ravintokilpailu (levähdyspaikoilla) saman lajin yksilöiden välillä vähenee. 

Syyskiireitä
Jaana Erkkilä, Syyskiireitä, carborundum, lino

Lintujen muuttoon voimme lähteä perehtymään työpajassa eri painotuksin ja yhdistelmin Veikko Salkion kokoelman ja Jaana Erkkilän näyttelyn kautta.

  1. Miksi linnut muuttavat? Minne ne muuttavat? (päiväkoti, eskarit, 1-6 lk)
  2. Miten tarina jatkuu? Jaana on kirjoittanut tarinalle alun. Miten haluat sen jatkuvan? (päiväkoti, eskarit, 1-6 lk, yläkoulu) 
  3. Mitä keinoja linnuilla on selviytyä muuttomatkoistaan? (5 lk - yläkoulu)

Työpajassa tutustumme eri lintuihin ja siihen mitä voimme päätellä niiden rakenteesta, nokasta ja rintalastoista. Mitä ne syövät, minne ne muuttavat, ovatko ne nopeita vai hitaita lentäjiä? Mitä keinoja linnuilla on suunnistuksessa? Mitä vaaroja ne kohtaavat? Mikä auttaa niitä selviytymään?

Työpaja antaa tietoa linnuista ja niiden muutosta sekä kehittää luovuutta tarinankerronnan ja kuvataiteen keinoin. Lintujen muutossa voi nähdä myös yhteyden ajankohtaiseen ihmisten muuttoon.

Muutto mielessä
Jaana Erkkilä, Muutto mielessä, lino

Sivun alkuun

Päivitetty 31.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta