Du är här

Stadstrafiken i Karleby förnyas från 1.7.2020

Pohjolan Matka / Antti Kangas Oy börjar trafikera stadstrafiken i juli 2020. Trafiken inleds med sommartrafik på stamlinjerna Sjötullen och Björkhagen enligt kombinationstidtabell från måndag till fredag.

Normalt turutbud från 12.8.2020

Från augusti används sammanlagt fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Stamlinjerna täcker centrumområdet och trafiken mellan stadsdelarna och basförbindelserna kompletterar trafiken utanför centrumområdet. Busstationen fungerar som knutpunkt och byteshållplats för alla turerna.

Nya biljettyper från och med juli

Nya biljettyper tas i bruk i stadstrafiken i Karleby från 1.7. De nya biljettyperna är

  • Karleby stadsbiljett
  • Karleby värdebiljett och
  • Fpa:s skolresestödbiljett och biljett för grundskolelever.

Resekorten byts i samband med biljettändringen

Det kontobaserade biljett- och betalningssystemet utnyttjar ny resekortsteknologi. Därför byts resekorten ut till nya kontobaserade resekort i samband med att biljettprodukterna ändras. Resenären kan antingen byta ut sina resekort hos Matkahuolto eller beställa ny biljett och resekort från Matkahuoltos webbutik.

Om resenärens gamla resekort är högst nio månader gammalt får resenären ett nytt kort utan avgift. När äldre resekort byts ut eller när resekort beställs från webbutiken uppbärs för resekortet en avgift på 6,50 euro.

De nya kontobaserade resekorten skiljer sig från de nuvarande också till sitt yttre. I fortsättningen kan kunden välja färg på sitt resekort. Färgalternativen är vit, mörkblå och rosa. I och med ändringen upphör användningen av skilda resekort för Fpa:s skolresestödbiljett och biljett för grundskolelever.

Upp

Uppdaterad 11.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut