Du är här

Servicetrafik

Karleby stads servicetrafik/taxibuss är kollektivtrafik som kan utnyttjas av alla. Man har satsat mera på personlig service och möjlighet till transport för rörelsehindrade än på traditionell kollektivtrafik. Bruksfordonet är en minibuss med lågt golv, och en assistent hjälper chauffören med passagerarna.  Rutterna är i princip fasta, men undantag kan göras om tidtabellen tillåter. I sådana fall måste reservering göras i god tid på numret 0400 79 94 80. Normal biljettpris för stadstrafik uppbärs beroende på transportens längd. Exempelvis för en enkelresa på under sex kilometer uppbärs 3,30 euro.

Servicetrafik erbjuds från måndag till fredag kl. 8.00 - 16.00 med undantag av vardagshelger samt jul- och midsommarafton. Rutterna täcker rätt bra hela området som Karleby bestod av före kommunsammanslagningen, inklusive byområden. Rutterna är tur- och returrutter och är planerade så att tiden för uträttande av ärenden i centrum är ca en timme. 

Utöver de fasta turerna har det beroende på veckodagen reserverats ca 1-4 timmar för beställningsturer. Dessa skjutsar sker närmast i centrum och dess närmaste omgivning. En beställningstur ska reserveras i god tid per telefon på samma nummer som ovan. Rutterna och tidtabellerna gäller tills vidare. 

Förfrågningar om servicetrafiken kan göras på numret för beställningar 0400 79 94 80 eller hos stadens handikappservice, tfn 040-806 51 14 och 040-806 52 44 

Servicetrafikens fasta ruttertrafikeringsdag
1.   Kauko - Rödsö - Centrum  to 
2.   Vittsar - Kaustar - Ventus - Centrum   må   
3.   Vittsar - Vessi - Centrum   to   
4.   Runttujärvi - Hassis - Såka - Centrum   to   
5.   Kaustar - Ventus - Storby - Centrum   ti och fre
6.   (Halkokari) - Stenängen - Hakalax - Centrum   fre   
8.   Yxpila - Björkhagen - Mesil - Centrum   ti och fre   
9.   Öja - Kvikant - Centrumon   

För trafiken på servicelinjen ansvarar Dahl Citybus Ab, tfn 06-822 90 24

Som bilaga tidtabellerna för de olika rutterna.Upp

Uppdaterad 19.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut