Olet tässä

Katusuunnittelu

Kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistönomistajalla on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja myös vaikuttaa siihen. Sen voi tehdä suunnittelun kuluessa tai suunnitelman virallisena nähtävilläoloaikana. Katusuunnitelmia voi tarkastella kahden viikon ajan.

Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.
Ne sisältävät tietoa mm.:


- katualueen liikennejärjestelyistä
- kadun poikkileikkaustiedosta
- kadun korkeusasemasta
- pintamateriaaleista
- kuivatusjärjestelyistä.

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa
- istutukset
- mahdolliset rakenteet ja laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia sekä rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Kokkolan katusuunnitelmista vastaa kaupunkisuunnittelu.

Sivun alkuun

Päivitetty 23.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta