Du är här

Gatuplanering

Kommunal planering av gator sker i den ordning som anges i markanvändnings- och bygglagen. Fastighetsägarna har möjlighet att få information om planeringen och även påverka den. Påverkansmöjlighet finns under planeringens gång och när färdiga planer hålls offentligt framlagda. Allmänheten kan ta del av gatuplanerna under två veckor.

Gatuplaner och anslutande projektbeskrivningar utarbetas för gator som finns i detaljplanerade områden. Planerna innehåller information om bland annat följande:

- gatuområdets trafikregleringar
- tvärsektion av gatan
- gatans höjdläge
- beläggningsmaterial
- dräneringsarrangemang

Efter behov redogör planerna också för
- planteringar
- konstruktioner och anordningar, såsom möbler och belysningsstolpar

Som underlag för gatuplanerna utförs grundundersökningar, terrängmätningar och strukturkartläggningar. När det behövs, utreds även planområdets grundvattenförhållanden.

För gatuplanering ansvarar Planering inom Stadsmiljö.

Upp

Uppdaterad 23.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut