Du är här

Planer till påseende


Hur invånarna informeras

Om inledande av gatuplanering meddelas i Kokkola-tidningen (enligt beslut av stadsstyrelsen 9.6.2014 § 341)  och direkt till fastigheterna längs gatan.

Möjlighet att delta i beredningen av gatuplaner kan också ordnas beroende på objektet redan i samband med detaljplanläggningen. Det är möjligt att delta i beredningen av gatuplaneringen vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens infrastrukturplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt till adressen: Karleby stad/Registratorskontoret, PB 43, 67101 Karleby eller e-post till kokkola@kokkola.fi.

Efter detta meddelas om framläggande av gatuplanerna på samma sätt som om inledandet av beredningen av gatuplaneringen. Gatuplanerna hålls tillgängliga för allmänheten under två veckor på stadhusets Kundtjänst. Anmärkningar lämnas in till stadsstrukturnämnden, Registraturen, PB 43, 67101 Karleby eller e-post till kokkola@kokkola.fi. Infoga kontaktuppgifter om dig och märk kuvertet med gatans/parks namn.
Infrastrukturchef godkänner planen om inga anmärkningar har lämnats in under den tid planen varit framlagd. I annat fall godkänns planen av stadsstrukturnämnden.

Beredningen av gatu- och parkplaner inleds  

Inga nya planer i beredningskede.

Planer till påseende

Inga nya planer finns offentligt framlagda.

Planer som varit tidigare till påseende

Skatepark, Kelviå, Maaherrankatu 2

Situationsplan


Mer information ger: Nina Mamia, tfn. 044 7809 367, Sini Sangi, tfn. 044 7809 369

Förlängningen av Rövarskärsvägen samt gång- och cykelväg mellan Rövarskärsvägen - Västra Båthusvägen


Illustration

Situationsplan
Längd- och tvärprofil, Rövarskärsvägen


Längd- och tvärprofil, gång- och cykelväg
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn.  044 7809 326
Anslutningsarrangemang vid Energivägen / Patamäkivägen

Situationsplan

Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Bullervall vid Norraledens norra del samt gång- och cykelväg mellan Karlebygatans underfart och Gamla Varvsvägen

Illustration

Situationsplan
Längdprofil


Tvärprofiler
Tvärprofiler, bullervall
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Evenemangsparken

Evenemangsparken, översiktskarta

Evenemangsplan, längdsnitt
Evenemangsplan, typtvärsnitt
Längdsnitt, Sundstråket
Längdsnitt, Tränarvägen
Typtvärsnitt, gator


Längd- occ tvärsnitt, bullervall
Mer information ger: Jenny Jungar, tfn. 044 7809 375
parkeringsområdet vid Storby allaktivitetshus ( Broändavägen, anslutningen till Kallisvägen)

SituationsplanMer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115

Kolvvägen i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115
Trullövägen, från påle 700 till påle 1440 varav avsnittet 1300-1440 som gatuplan + den gamla Trullövägens anslutning

Situationsplan, påle 700-1050

Situationsplan, påle 1050-1440
Längdprofil, påle 700-1050
Längdprofil, påle 1050-1440
Längdprofil, gång- och cykelvägen längs, påle 700-1050
Längdprofil, gång- och cykelvägen längs, påle 1050-1440
Tvärprofiler, påle 700-1440


Längd- och tvärprofil, den gamla Trullövägens anslutning
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Trullövägen mellan Vikåbergsvägen och påle 700

Situationsplan, påle 0- 350

Situationsplan, påle 350- 700
Längdprofil, mellan Vikåbergsvägen- påle 700
Längdprofil, gång- och cykelvägen längs mellan Vikåbergsvägen- påle 700


Tvärprofiler
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Cylindervägen i sin helhet (påle 0-397), Motorvägen mellan Lagervägen och Cylindervägen (påle 397-456)

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115
Gröndalsvägen, avsnittet Tararantvägen-Villviksvägens park

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Tararantvägen, avsnittet Storbyvägen-Sandåsvägen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Villviksvägen i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Sandåsvägen, avsnittet Tararantvägen-Sandåsvägen 25

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Sandåsvägen, avsnittet Storbyvägen–påle 200 (Sandåsvägen 12–20)

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115, Tero Luokkala, tfn. 0447809 326
Sandåsgränden i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115, Tero Luokkala, tfn. 0447809 326
Kaplansvägen i Kelviå, i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Längd- och tvärprofil


Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115, Tero Luokkala, tfn. 0447809 326

Åsmusvägen, avsnittet Ventusvägen–Åsmusgränden

Åsmusgränden i sin helhet


Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas. tfn. 040 4892 115
Ventusgränden i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115
Strandgatan, avsnittet Fabriksgatan–Långbrogatan

Situationsplan

Längdprofil
Tvärprofil


PlattläggningsplanMer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Härnösandsgatan i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115
Förlängning av Pottstrandsvägen och gång- och cykelleden i anslutning till den vid den nya skolan i Yxpila

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ger: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326

Kanaanslandsvägen, Vikåvägen, Styrmannen:

ändrade anslutningsregleringar


Situationsplan

Längdprofil, Kanaanslandvägen, Vikåvägen
Längdprofil, gång- och cykelvägen längs Kanaanslandsvägen, Vikåvägen


Längd- och tvärprofil, Kanaanslandsvägen
Längd- och tvärprofil, gång- och cykelvägen längs Kanaanslandsvägen
Längd- och tvärprofil, Styrmannen (norra delen)
Längd- och tvärprofil, Styrmannen (södra delen)
Längd- och tvärprofil, Löftesvägen
Längd- och tvärprofil, Storaleden
Tvärprofiler, Kanaanslandsvägen, Vikåvägen
Mer information ger: Anette Korkiakangas, tfn. 040 4892 115
Havsparken

Parkplan

Illustration 1
Illustration 2
Illustration 3
Illustration 4
Illustration 5


Illustration 6
Mer information ges: Nina Mamia, tfn. 044 7809 367, e-post: vihersuunnittelu@kokkola.fi

Hangasparken, Renfanevägen 20

Parkplan

Mer information ges: Nina Mamia, tfn. 044 7809 367, e-post: vihersuunnittelu@kokkola.fi

Koppinenvägen, avsnittet Vikströmsbäcken–Industrivägen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
området mellan Hangas och Blåbärsbacken:

Morkullevägen och Nässelvägen i sin helhet


Situationsplan
Längd- och tvärprofil Morkullevägen
Längd- och tvärprofil Nässelvägen
gång- och cykelvägen på avsnittet Rävfarmsvägen–Morkullevägen:
Situationsplan
Längd- och tvärprofil
gång- och cykelvägen på avsnittet Morkullevägen–Vänderotsvägen:
Situationsplan


Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Vikå, etapp 2

Kajutvägen och Mässvägen i sin helhet


Situationsplan
Längd- och tvärprofil Kajutvägen


Längd- och tvärprofil Mässvägen
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Tallvägen i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala tfn. 044 7809 326
Västra Kyrkogatan, avsnittet Anders Chydenius gata–Härnösandsgatan

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Gatuplanen för en gång- och cykelväg mellan Jungmannen och Båtsmannen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326

Gatuplanen för en gång- och cykelväg vid Kronobyvägen,

avsnittet Stenhuggarvägen–Gnistan


Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala,
tfn. 044 7809 326
Vasavägen. avsnittet Fabriksgatan–Järnvägsgatan

Gaturitning

Trafikreglering
Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Gång- och cykelvägen utmed Sundet, avsnittet Norraleden–Falandersgatan

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Lärkträdsvägen i Lochteå

Situationsplan

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Kaffevägen

Situationsplan avsnittet Kaustarvägen–Bäkoskogsvägen

Längdprofil avsnittet Kaustarvägen–Bäkoskogsvägen
Tvärprofiler avsnittet Kaustarvägen–Bäkoskogsvägen

Situationsplan avsnittet Bäkoskogsvägen–Linnusperävägen

Längd- och tvärprofiler avsnittet Bäkoskogsvägen–Linnusperävägen
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Fiskartorpsvägen avsnittet Storaleden–påle 325

Situationsplan påle 0–160

Situationsplan påle 160–330

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Vikå, etapp 1

Situationsplan:

Vikåbergsvägen, Vikåvägen, Ankargränden, Babordsvägen,, Styrbordsvägen

Längd- och tvärprofil, Vikåbergsvägen avsnittet Kalvholmsvägen-påle 500

Längd- och tvärprofil, Vikåbergsvägen avsnittet

påle 500-965

Längd- och tvärprofil, Vikåvägen avsnittet påle 1200-Vikåbergsvägen
Längd- och tvärprofil, Ankargränden
Längd- och tvärprofil, Babordsvägen
Längd- och tvärprofil, Styrbordsvägen
Mer information ges: Minna Väisänen, tfn. 044 7809 327


Pesolagatan, Pesolastigen och Pesolagränden i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Längd- och tvärprofil
Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Brita Marias park (Hållhagen) vid Hållhagsvägen 6

Översiktsplan

Mer information ges: Sini Sangi, tfn. 044 7809 369
Lievägen, avsnittet Aftonrodnadsvägen-Gaffelvägen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Minna Väisänen, tfn. 044 7809 327


Tackelvägen, avsnittet Kanaanslandsvägen-Bergviksvägen

Situationsplan

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Längd- och tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Storsegelvägen, avsnittet Kanaanslandsvägen-Kalvholmsvägen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Borgmästaregatan,
avsnittet Katarinegatan–Folkskolegatan

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Minna Väisänen, tfn. 044 7809 327


Storkisbackens näridrottsplats , Korpvägen 25

Översiktsplan

Mer information ges: Sini Sangi, tfn. 044 7809 369
Muhosentie, i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Mästarevägen, avsnittet Industrivägen–Ventusvägen

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Minna Väisänen, tfn. 044 7809 327


Vänderotsvägen, i sin  helhet

Situationsplan, avsnittet Hangasbacksvägen–Renfanevägen (pålavsnitt 0–370)

Längd- och tvärprofil, avsnittet Hangasbacksvägen–Renfanevägen (pålavsnitt 0–370)

Situationsplan, avsnittet Renfanevägen–Renfanevägen (pålavsnitt 370–697)

Längd- och tvärprofil, avsnittet Renfanevägen–Renfanevägen (pålavsnitt 370–697)
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Gullrisvägen, i sin  helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Renfanevägen, i sin  helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Kåksvägen, i sin helhet

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338
Gatuplanen för  Sipolavägen, avsnittet Nynäsvägen-Hangasbacksvägen

Situationsplan

Längdprofil

Tvärprofil
Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Pikensgränden

Situationsplan

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Lindvägen

Gaturitning

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326
Västra parken

Situationsplan

Dräneringsplan

Mer information ges: Jouko Härkönen, tfn. 044 7809 367


Farthinder vid Korpvägen, i korsningarna vid Hagagatan och Bondegatan

Gaturitning

Gaturitning
Mer information ges:Tero Luokkala, tfn. 044 7809 326


Seniorparken i Yxpila, Furusalen

Parkplan

Mer information ges: Jouko Härkönen, tfn. 044 7809 367


Aherrusvägen i Kelviå

Gaturitning

Längd- och tvärprofil

Mer information ges: Janne Harju, tfn. 044 7809 338


Planen för en lekpark vid Kelviå torg, vid adressen Kauppakuja 5

Situationsplan

Dräneringsplan

Mer information ges: Jouko Härkönen, tfn. 044 7809 367


Kanaansland, etapp 5

Situationsplan

Vingårdsvägen, Mandelvägen, Druvvägen, Aprikosvägen, Vikåvägen påle 900–1245

Längd- och tvärprofil

Vingårdsvägen

Längd- och tvärprofil

Mandelvägen

Längd- och tvärprofil

Druvvägen

Längd- och tvärprofil

Aprikosvägen

Längd- och tvärprofil

Vikåvägen påle 900–1245

Mer information ges: Minna Väisänen,

tfn. 044 7809 327

Upp

Uppdaterad 2.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut