Olet tässä

Katujen kunnossapito

Kiinteistön kohdalla olevan katualueen hoidosta vastaavat sekä kiinteistön omistaja/-haltija että Kokkolan kaupunki. Keskinäinen vastuunjako selviää oheisesta vastuunjakotaulukosta.

Kiinteistö vastaa katualueensa (jalkakäytävä, istutuskaista, viheralue, pyörätie, ajorata) puhtaanapidosta kadun keskilinjaan saakka. Samoin kiinteistö vastaa jalkakäytävän talvikunnossapidosta, johon kuuluu lumen auraus ja poiskuljetus sekä hiekoitus. Liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön omistajalle.

Lisäksi kiinteistöllä on ilmoitusvelvollisuus katurakenteelle tapahtuvista vaurioista ( esim. rikkoutuneet kaivot, reiät päällysteessä yms.). Tontinomistajalle kuuluu enintään 3 m etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Kaupunki suorittaa kevätharjauksen kaikilla kaduilla.
Kunnossapito- ja vastuujakokaavio

Sivun alkuun

Päivitetty 31.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta