Du är här

Sommar- och vinterunderhåll av gator

Vinterunderhåll

Plogning och halkbekämpning på stadens område utförs enligt stadens underhållsklassificering (se bilaga). Leder för gång- och cykeltrafik hör till underhållsklass I.

Plogning inleds om snödjupet på körbanorna är 7cm och på leder för gång- och cykeltrafik 3 cm.

För halkbekämpning på körbanor och leder för gång-, cykel- och mopedtrafik används krossat stenmaterial.

På våren ansvarar staden för avlägsnande av stenmaterial som använts för halkbekämpning på körbanor, leder för gång-, cykel- och mopedtrafik och allmänna platser. Alla tomtägare svarar själva avlägsnande av sand eller stenmaterial som använts för halkbekämpning på trottoaren.

Sommarunderhåll

På sommaren omfattar gatuunderhållet ombeläggning av gammal gatubeläggning, arbeten med vägmarkeringar, reparation och förnyande av vägmärken, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd gatas körbana.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut