Du är här

Underhåll av gator

För skötsel av gatuområden svarar såväl den som äger eller besitter fastigheten som Karleby stads Vägmästarbyrå.

Fastigheten svarar för renhållning av trottoar, planteringsremsa, grönområde, cyckelbana onc körbana på sitt gatuområde ända till gatans mittlinje. Fastigheten svarar också för underhåll av trottoaren vintertid, dvs. plogning och bortförande av snö samt sandning. Att hålla anslutningarna öppna hör också till fastighetsägarens uppgifter.

Staden sopar alla gator om vårarna.

kunnossapito_ja_vastuujakokaavio.jpg


Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut