Du är här

Vägvisare och skyltar


Stadsmiljö, Planering svarar för planeringen av vägvisare och skyltar för Karleby stads gator.

Tillstånd för affischer och vägledningsskyltar

För att få sätta upp tillfälliga affischer och vägledningsskyltar på gator behövs ett tillstånd som beviljas av stadsmiljö, Tillstånd. Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för vägvisare och vägledningsskyltar på allmänna vägar.

För affischer på byggnader svarar byggnadstillsynsmyndigheterna.

Upp

Uppdaterad 5.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut