Du är här

Trafiksäkerhet


Karleby stad har tillsammans med Vasa vägdistrikt utarbetat en trafiksäkerhetsplan för Karleby år 1997. I planen ingår såväl en utvecklingsplan för verksamheten med trafikfostran och informationsverksamhet som en plan för förbättring av trafikmiljön. Syftet med planen är att utgöra en utgångspunkt för programmering, planering och genomförande av projekt som förbättrar trafiksäkerheten.

Med planen för trafikfostran och information skapades ett fortgående system för planering och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet i staden. En arbetsgrupp bestående av representanter för olika förvaltningar och intressentgrupper har tillsatts i Karleby. Förvaltningarna utarbetar årligen verksamhetsplaner för trafiksäkerhetsarbetet och införlivar det i sina egna verksamhetsplaner.Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut