Du är här

Gång- och cykeltrafik

Stadens gång- och cykeltrafikleder har i regel byggts under de senaste 20 åren. Cykel- och gånglederna som byggts längs huvudvägarna och –gatorna anknyter centrum till de omgivande bostads- och arbetsområdena.

I Karleby finns det ungefär 100km gång- och cykeltrafikleder ägda av staden, staten äger också en del cykel- och gångleder i Karleby. Karleby har bra gång- och cykeltrafikförbindelser med t.ex. Jakobstad och Kelviå.

Till nätverket av gång- och cykeltrafik i Karleby hör de förenade cykelvägarna och trottoarerna, antingen bredvid vägarna eller som separata leder, samt skyddsvägarna och underfarterna.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut