Du är här

Planering av gång- och cykeltrafikleder

Planeringen av promenering och cykling är en essentiell del av trafiksystemets och markanvändningens planering. Målsättningen är en fungerande helhet för regionen.

Mängden av promenerande och cyklister kan befrämjas genom mångsidig planering. Nätverket av gång- och cykeltrafikleder skall vara en fungerande helhet som är kontinuerlig och tydlig, samt har så få övergångsställen över körbanan som möjligt.

För planeringen av gång- och cykeltrafiken i Karleby ansvarar de stadsmiljö, Planering.

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut