Olet tässä

Liikenneturvallisuus

Kokkolan kaupunki on yhdessä Vaasan tiepiirin kanssa laatinut Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelman vuonna 1997. Suunnitelma sisältää sekä liikennekasvatus- ja tiedotustoiminnan kehittämissuunnitelman että liikenneympäristön parantamissuunnitelman. Suunnitelma on tarkoitettu lähtökohdaksi liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden ohjelmoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle.

Liikennekasvatus- ja tiedotussuunnitelmalla luotiin kaupunkiin jatkuva liikenneturvallisuustyön suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. Kokkolaan on perustettu työryhmä, joka muodostuu eri hallintokuntien ja sidosryhmien edustajista. Hallintokunnat laativat vuosittain liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat ja sisällyttävät sen omiin toimintasuunnitelmiin.


Sivun alkuun

Päivitetty 31.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta